BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         5                                    97-307

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Augusti 2006

Näringsavdelningen

Skogsbruksbyrån II, N42

 

 

Beslutande                                                       Beslutande                                                      Föredragande

Vik. jaktförvaltare
Marcus Nordberg

Landskapsforstmästare

Mikael Sandvik (beslut 223 N42, 286 N42)

Vik. jakthandläggare
Roger Gustavsson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


97-            8     Enl. bilaga             142-            Beviljades 198 ansökningar om tillstånd att fälla samman-

294                                              252 N42,    lagt 20.727 rådjur under perioden 2006-2008 enligt bila-

                                                    254-            ga 1, N4206T05, med stöd av 32 § i jaktlagen för land-

                                                    340 N42     skapet Åland (ÅFS 31/1985) samt enligt av landskapsregeringen den 4.5.2006 fastställda grundprinciper för beviljande av tillstånd att fälla rådjur under perioden 2006-2008.

 

                                                                       Karl-Olof Westerlund (Dnr N42/06/5/134), Kjell Ek (Dnr N42/06/5/189), Peter Sandberg (Dnr N42/06/5/170), Mathias Mattsson (Dnr N42/06/5/249), Greger Eker (Dnr N42/06/5/290) och Trygve Eriksson (Dnr N42/06/5/288) beviljades tillstånd att åren 2006-2008 bedriva jakt efter rådjur på mindre ytvidd än den i jaktlagen stadgade minimiarealen om 150 ha.

 

295         28     N42/06/5/322      341 N42     Beviljades Håkan Söderström tillstånd att fälla sammanlagt 60 rådjur under perioden 2006-2008.

 

296-        30     Enl. bilaga             342-            Beviljades 8 personer tillstånd att avliva gråsäl invid

303                                              349 N42     Brändö Lax Ab:s fiskodlingsanläggningar enligt bilaga 2, N4206T05.

 

304         30     N42/06/5/324      350 N42     Beviljades Stig-Erik Sandqvist tillstånd att fälla gråsälar.

 

305         30     N42/06/5/304      351 N42     Beviljades Tom Mattsson tillstånd att fälla gråsälar.

 

306         31     N42/06/5/325      352 N42     Beviljades Christer Eriksson tillstånd att avliva gråsäl invid Flisö Fisk Ab:s fiskodlingsanläggningar.

 

307         31     N42/06/5/326      353 N42     Beviljades Marcus Eriksson tillstånd att avliva gråsäl invid Rönnäs Fisk Ab:s fiskodlingsanläggningar.Rådjurstillstånd 2006-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1, N4206E05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lr-beslut 8.8.2006

Jaktledare

Adress

Postnummer

Hem-kommun

Dnr

ID-nr

Jaktlag

Kommun

By

Gammal blankett

Antal sökt

Beviljats antal

Exp. nr

Henriksson Risto

Lillåkersvägen 1

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/203

207

Jurmo

Brändö

Jurmo

X

15

15

142 N42

Eriksson Jan-Erik

Stångbackan 19

22270 ECKERÖ        

Eckerö

N42/06/5/144

71

Jan-Erik Eriksson

Eckerö

Storby

 

250

250

143 N42

Fagerström Kenneth

Gamla postrotevägen 15

22270 ECKERÖ        

Eckerö

N42/06/5/226

167

Finbo jaktlag

Eckerö

Finbo

 

30

30

144 N42

Granberg Bengt

Käringsundsvägen 194

22270 ECKERÖ        

Eckerö

N42/06/5/310

82

Bengt Granberg

Eckerö

Storby

 

30

30

145 N42

Häggblom Sune

Sämjovägen 29

22270 ECKERÖ        

Eckerö

N42/06/5/110

148

Skags jaktlag

Eckerö

Skag

 

30

30

146 N42

Henriksson Anders

Söderbyvägen 17, Marby

22270 ECKERÖ        

Eckerö

N42/06/5/87

7

Marby jaktlag

Eckerö

Marby

X

150

150

147 N42

Hilander Roy

Käringsundsvägen 44

22270 ECKERÖ        

Eckerö

N42/06/5/242

55

Vikens jaktlag

Eckerö

Storby

X

180

180

148 N42

Karlsson Joel

Degersandsvägen 25

22270 ECKERÖ        

Eckerö

N42/06/5/90

174

Torp jaktlag

Eckerö

Torp

X

200

200

149 N42

Mattsson Johan

Norrvägen 53

22270 ECKERÖ        

Eckerö

N42/06/5/104

103

Kyrkoby jaktlag

Eckerö

Kyrkoby

 

225

225

150 N42

Mattsson Kalle

Trobergsgränd 1 A bst 3

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/234

113

Kalle Mattsson

Eckerö

Björnhuvud

 

70

70

151 N42

Öström Jan-Anders

Allundavägen 46

22270 ECKERÖ        

Eckerö

N42/06/5/165

81

Södra Storby jaktlag

Eckerö

Storby

 

240

240

152 N42

Överström Allan

Södra Överbyvägen 115

22270 ECKERÖ        

Eckerö

N42/06/5/193

91

Överby rådjursjaktlag

Eckerö

Överby

 

200

200

153 N42

Rosenqvist Håkan

Farmvägen 35

22270 ECKERÖ         

Eckerö

N42/06/5/237

96

Håkan Rosenqvist

Eckerö

Storby

 

24

24

154 N42

Beckman Henrik

Tärnebolstadvägen 80

22410 GODBY         

Finström

N42/06/5/154

2

Henrik Beckman

Finström

Tärnebolstad

 

350

350

155 N42

Blomqvist Kurt

Vandövägen 207

22330 TJUDÖ          

Finström

N42/06/5/140

60

Vandö jaktlag

Finström

Vandö

 

45

45

156 N42

Boman Johan

Lisafastersgränd 1

22530 SUND         

Sund

N42/06/5/218

42

Boman Johan

Finström

Stålsby

 

60

60

157 N42

Eriksson Niklas

Tjudövägen 168

22330 TJUDÖ         

Finström

N42/06/5/263

191

Tjudö jaktlag

Finström

Tjudö

X

150

150

158 N42

Johansson Lars-Yngve

Emkarbyvägen 438

22220 EMKARBY         

Finström

N42/06/5/167

33

Södra Finströms jaktlag

Finström

Emkarby

X

500

500

159 N42

Lindblom Dan

Knappelgränd 6

22220 GODBY         

Finström

N42/06/5/121

59

Godby jaktlag

Finström

Godby

 

120

120

160 N42

Måtar Marcus

Tengsödaviksvägen 222

22430 SALTVIK       

Saltvik

N42/06/5/286

170

Skvalubergen

Finström

Godby

 

60

60

161 N42

Mörn Bengt-Ove

Getavägen 1349

22330 TJUDÖ          

Finström

N42/06/5/315

173

Västanträsk jaktlag

Finström

Västanträsk

X

140

140

162 N42

Nordqvist Peter

Doktorsgränd 8

22410 GODBY         

Finström

N42/06/5/162

195

Bastö/Bergö

Finström

Bastö/Bergö

 

250

250

163 N42

Nyman Axel

Tjudövägen 702

22330 TJUDÖ         

Finström

N42/06/5/196

165

Axel Nyman

Finström

Pettböle

 

30

30

164 N42

Sundberg Åsmund

Landströmsgatan 21

22310 PÅLSBÖLE      

Finström

N42/06/5/129

68

Breidablicks jaktlag

Finström

Breidablick

 

400

400

165 N42

Sundberg Conny

Gibbölevägen 53

22410 GODBY         

Finström

N42/06/5/89

22

Ämnäs jaktlag

Finström

Ämnäs

 

150

150

166 N42

Svenblad Dan

Stornäsvägen 224

22410 GODBY         

Finström

N42/06/5/243

189

Dan Svenblad

Finström

Grelsby

 

75

75

167 N42

Syrjälä Jalo

Hjortronstigen 8

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/130

201

Enbolstad

Finström

Enbolstad

 

30

30

168 N42

Boström Alfons

Sandviksvägen 52

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/265

89

Alfons Boström

Föglö

Flisö

 

40

40

169 N42

Englund Karl-Erik

Bråttövägen 239

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/123

159

Bråttö jaktlag

Föglö

Bråttö

X

50

50

170 N42

Englund Tor-Olof

Nötövägen 269

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/233

72

Tor-Olof Englund

Föglö

Nötö

 

30

30

171 N42

Eriksson Dan

Föglövägen 1388

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/245

192

Hastersboda rådjursjaktlag

Föglö

Hastersboda

X

50

50

172 N42

Eriksson Per-Erik

Hällströmsväg 4

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/108

58

Per-Erik Eriksson

Föglö

Ulversö/Överö

 

18

18

173 N42

Fellman Roger

Sjölundsstigen 6

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/210

93

Horsholma / Brändö jaktlag

Föglö

Horsholma/       Brändö

 

20

20

174 N42

Flodin Klas-Henrik

Tingsvägen 9

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/176

133

Degerby jaktlag

Föglö

Degerby

 

100

100

175 N42

Fyrvall Gotthard

Överövägen 527

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/183

12

Jyddö jaktlag

Föglö

Jyddö

 

30

30

176 N42

Gustavsson Peter

Skogbodavägen 231

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/244

156

Skogboda rådjursjaktlag

Föglö

Skogboda

 

30

30

177 N42

Helin Henry

Nötövägen 275

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/227

101

Henry Helin

Föglö

Nötö

 

25

25

178 N42

Helin Johan

Föglövägen 495

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/272

30

Johan Helin

Föglö

Granboda

 

30

30

179 N42

Helin Johan

Föglövägen 495

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/175

29

Stentorpa jaktlag

Föglö

Stentorpa

 

30

30

180 N42

Helin Johan

Föglövägen 495

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/273

31

Näversholma jaktlag

Föglö

Näversholma

 

30

30

181 N42

Holmström Bengt

Föglövägen 481

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/150

44

Bengt Holmström

Föglö

Granboda

X

30

30

182 N42

Hovi Albert

Kallsövägen 128

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/101

95

Kallsö jaktlag

Föglö

Kallsö

 

40

40

183 N42

Isaksson Sven-Axel

Saxholmsvägen 12

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/202

208

Överö jaktlag

Föglö

Överö

 

20

20

184 N42

Jansson Göran

Föglövägen 1284

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/136

149

Sommarsö Sanda jaktlag

Föglö

Sommarö/Sanda

X

60

60

185 N42

Johansson Bjarne

Hummersövägen 286

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/186

1

Hummersö jaktlag

Föglö

Hummersö

 

40

40

186 N42

Mattsson Thore

Gamla Långnäsvägen 48

22630 LUMPARLAND    

Lumparland

N42/06/5/174

3

Thore Mattsson

Föglö

Jersö

 

45

45

187 N42

Pettersson Birgitta

Björsboda ringväg 76

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/197

94

Björsboda / Prästlandet jaktlag

Föglö

Björsboda

X

60

60

188 N42

Sundblom Bertil

Verkstadsvägen 7

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/120

153

Bänö rådjursjaktlag

Föglö

Bänö

 

30

30

189 N42

Sundblom Bertil

Verkstadsvägen 7

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/119

152

Finholma rådjursjaktlag

Föglö

Finholma

 

20

20

190 N42

Sundblom Börje

Sandåsstigen 29

22710 FÖGLÖ         

Föglö

N42/06/5/187

162

Sonboda jaktlag

Föglö

Sonboda

 

50

50

191 N42

Ahonen Tommy

Kvarnvägen 5

22430 SALTVIK        

Saltvik

N42/06/5/278

78

Tommy Ahonen

Geta

Snäckö

 

65

65

192 N42

Carlsson Tommy

Tellskärsvägen 125

22340 GETA          

Geta

N42/06/5/216

90

Tommy Carlsson

Geta

Gräggnäs/Pant-sarnäs

X

80

80

193 N42

Dahlblom Karl-Johan

Getavägen 2083

22340 GETA           

Geta

N42/06/5/240

124

Karl-Johan Dahlblom

Geta

Vestergeta

X

90

90

194 N42

Engström Robert

Janolusasväg 30

22340 GETA          

Geta

N42/06/5/109

6

Olofsnäs jaktlag

Geta

Olofsnäs

X

80

80

195 N42

Mörn Gunnar

Östansjövägen 12

22340 GETA          

Geta

N42/06/5/217

109

Gunnar Mörn

Geta

Höckböle

 

45

45

196 N42

Nordlund Per-Anders

Dånövägen 489

22340 GETA          

Geta

N42/06/5/164

175

Per-Anders Nordlund

Geta

Dånö

 

40

40

197 N42

Nordqvist Anders

Vivasteby 27

22320 ÖDKARBY       

Saltvik

N42/06/5/274

182

Anders Nordqvist

Geta

Andersö

 

35

35

198 N42

Öhberg Jonas

Svedlundsvägen 8

22340 GETA          

Geta

N42/06/5/250

85

Östergeta jaktlag

Geta

Östergeta

 

150

150

199 N42

Österlund Kenneth

Laxvägen 8

22340 GETA          

Geta

N42/06/5/239

163

Kenneth Österlund

Geta

Finnö

 

60

60

200 N42

Österlund Yngve

Sjögatan 171

22340 GETA          

Geta

N42/06/5/230

24

Isaksö jaktlag

Geta

Isaksö

 

60

60

201 N42

Påvall Robert

Getavägen 1290

22330 TJUDÖ         

Finström

N42/06/5/201

15

Robert Påvall

Geta

Östergeta

 

30

30

202 N42

Sundberg Götrik

Bolstaholm

22340 GETA          

Geta

N42/06/5/184

17

Götrik Sundberg

Geta

Bolstaholm

 

85

85

203 N42

Sundblom Trygve

Södravägen 729

22340 GETA          

Geta

N42/06/5/262

100

Trygve Sundblom

Geta

Möckelgräs/     Labbnäs

 

60

60

204 N42

Westberg Per-Erik

Långövägen 45

22340 GETA          

Geta

N42/06/5/146

190

Per-Erik Westberg

Geta

Långö

 

25

25

205 N42

Boman Johan

Lisafastersgränd 1

22530 SUND          

Sund

N42/06/5/275

38

Borgö

Hammarland

Borgö

 

45

45

206 N42

Carlsson Alf-Erik

Kattbyvägen 3

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/185

37

Kattby-Hellesby jaktlag

Hammarland

Kattby-Hellesby

 

80

80

207 N42

Donning Bo-Gustav

Torggatan 2

22100 MARIEHAMN    

Mariehamn

N42/06/5/177

146

Skråbjörkö

Hammarland

Skråbjörkö

 

12

12

208 N42

Eriksson Birgitta

Lumparby

22630 LUMPARLAND    

Lumparland

N42/06/5/149

142

Östanträsk

Hammarland

Östanträsk

 

65

65

209 N42

Eriksson Magnus

Torpvägen 732

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/204

45

Strömma jaktlag

Hammarland

Strömma

X

150

150

210 N42

Ganner Dan

Tellholmsvägen 231

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/143

50

Torp jaktlag

Hammarland

Torp

X

360

360

211 N42

Grönroos Alf

Hammarlandsvägen 1939

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/208

176

Frebbenby jaktlag

Hammarland

Frebbenby

 

110

110

212 N42

Häger Jan-Anders

Skarpnåtövägen 1560

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/241

39

Skarpnåtö jaktlag

Hammarland

Skarpnåtö

 

60

60

213 N42

Jansson Gösta

Emkarbyvägen 885

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/117

126

Boda jaktlag

Hammarland

Boda

X

150

150

214 N42

Jansson Tore

Mejerigatan 101

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/153

131

Tore Jansson

Hammarland

Postad

X

200

200

215 N42

Johansson Thor-Erik

Byttbölevägen 172

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/276

14

Byttböle jaktlag

Hammarland

Byttböle

X

60

60

216 N42

Mäki Lars

Blomstervägen 14

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/98

130

Hellesby råjaktlag

Hammarland

Hellesby

 

60

60

217 N42

Mathias Mattsson

Nyckelpigsgatan 20

22270 ECKERÖ         

Eckerö

N42/06/5/249

13

Torsholma

Hammarland

Torsholma

 

15

15

218 N42

Nordlund Martin

Tornvägen 10

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/192

171

Prestgårdens jaktlag

Hammarland

Kattby

X

66

66

219 N42

Nordström Lars

Kattbyvägen 19

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/199

5

Lars Nordström

Hammarland

Kattby

 

45

45

220 N42

Öström Stefan

Karl-Olsvägen 28

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/259

157

Bovik

Hammarland

Bovik

 

250

250

221 N42

Söderlund Henrik

Brinkgränd 33

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/289

119

Näfsby jaktlag

Hammarland

Näfsby

 

270

270

222 N42

Sundqvist Anders

Boviksvägen 333

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/248

116

Sålis jaktlag

Hammarland

Sålis

 

400

400

223 N42

Svenblad Ulf

Mörbyvägen 234

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/163

185

Mörby jaktlag

Hammarland

Mörby

 

300

300

224 N42

Wickström Johan

Mjölkdalsvägen 27

22120 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/116

145

Äppelö jaktlag

Hammarland

Äppelö

 

45

45

225 N42

Aller Kristian

Godbyvägen 437

22150 JOMALA        

Jomala

N42/06/5/225

194

Överby & Kihla

Jomala

Överby

X

300

300

226 N42

Andersson Fjalar

Kalmstavägen 26

22140 MARIEHAMN     

Jomala

N42/06/5/122

144

Dalkarby jaktlag

Jomala

Dalkarby

 

65

65

227 N42

Björni Johan

Österåkersgatan 1

22130 GOTTBY       

Jomala

N42/06/5/125

98

Södersunda jaktlag

Jomala

Södersunda

 

120

120

228 N42

Ek Pontus

Norrängsstigen 1

22120 MARIEHAMN     

Jomala

N42/06/5/284

62

Pontus Ek

Jomala

Möckelby/          Ulfsby

 

150

150

229 N42

Eriksson Jan-Erik

Söderbovägen 15

22150 JOMALA        

Jomala

N42/06/5/151

67

Björsby jaktlag

Jomala

Björsby

 

200

200

230 N42

Eriksson Tage

Hammaruddavägen 151

22130 GOTTBY        

Jomala

N42/06/5/200

92

Tage Eriksson

Jomala

Hammarudda

 

100

100

231 N42

Gustavsson Christoffer

Ringsbölevägen 144

22150 JOMALA        

Jomala

N42/06/5/135

134

Gölby

Jomala

Gölby

 

150

150

232 N42

Hambrudd Allan

Jomala Torpvägen 106

22120 MARIEHAMN     

Jomala

N42/06/5/181

52

Torp jaktlag

Jomala

Torp

X

120

120

233 N42

Hambrudd Allan

Jomala Torpvägen 106

22120 MARIEHAMN     

Jomala

N42/06/5/277

51

Sviby

Jomala

Sviby

 

70

70

234 N42

Holmberg Håkan

Furubacksvägen 49

22130 GOTTBY        

Jomala

N42/06/5/102

49

Vestansunda rådjursjaktlag

Jomala

Vestansunda

X

250

250

235 N42

Holmström Hilding

Åkergränd 1

22150 JOMALA        

Jomala

N42/06/5/182

141

Hilding Holmström

Jomala

Kyrkoby

 

80

80

236 N42

Johansson Kjell

Högbackagatan 15

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/207

136

Norrsunda och Vargsunda rådjursjaktlag

Jomala

Norrsunda/           Vargsunda

X

150

150

237 N42

Kalm Edgar

Tommosasbacke 16

22140 MARIEHAMN     

Jomala

N42/06/5/173

122

Kalmare jaktlag

Jomala

Vester o. Österkalmare

 

70

70

238 N42

Karlsson Bjarne

Sandbackavägen 2

22150 JOMALA        

Jomala

N42/06/5/111

28

Ytterby jaktlag

Jomala

Ytterby

 

300

300

239 N42

Karlsson Kurt

Hammarlandsvägen 411

22130 GOTTBY        

Jomala

N42/06/5/232

63

Gottby jaktlag

Jomala

Gottby

 

300

300

240 N42

Karlsson Patrik

Dammvägen 205

22150 JOMALA        

Jomala

N42/06/5/148

179

Patrik Karlsson

Jomala

Jomalaby

 

70

70

241 N42

Lindholm Dan

Godbyvägen 857, Gölby

22150 JOMALA        

Jomala

N42/06/5/166

155

Dan Lindholm

Jomala

Ringsböle

 

45

45

242 N42

Lundgren Fritz

Nygatan 9 bst 2

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/160

25

Fritz Lundgren

Jomala

Djurvik

 

60

60

243 N42

Mattsson Börje

Jonesasgatan 10

22140 MARIEHAMN     

Jomala

N42/06/5/301

138

Önningeby jaktlag

Jomala

Önningeby

X

300

300

244 N42

Mattsson Haword

Norrbygatan 74 bst 3

22130 GOTTBY        

Jomala

N42/06/5/194

178

Haword Mattsson

Jomala

Ödanböle

 

60

60

245 N42

Nylund Henrik

Svedjevägen 2

22150 JOMALA        

Jomala

N42/06/5/85

147

Ingby jaktlag

Jomala

Ingby

 

100

100

246 N42

Nyman Stig-Göran

Hamngränd 20

22120 MARIEHAMN     

Jomala

N42/06/5/127

166

Stig-Göran Nyman

Jomala

Möckelö

X

90

90

247 N42

Peter Sandberg

Kungsö

22130 GOTTBY        

Jomala

N42/06/5/170

125

Gregersö

Jomala

Gregersö

 

24

24

248 N42

Vilander Bore

Baråvägen 24

22130 GOTTBY        

Jomala

N42/06/5/180

177

Kungsö jaktlag

Jomala

Kungsö

 

90

90

249 N42

Engström Paul

Västra sundet

22730 KÖKAR         

Kökar

N42/06/5/141

204

Engström Paul

Kökar

Hellsö

 

30

30

250 N42

Fagerström Lars

Finnö

22730 KÖKAR         

Kökar

N42/06/5/14

205

Finnö jaktlag

Kökar

Finnö

X

25

25

251 N42

Karlman Göran

Österbygge

22730 KÖKAR         

Kökar

N42/06/5/145

107

Österbygge rådjurslag

Kökar

Österbygge

 

30

30

252 N42

Sundström Johan

Klintvägen 12 B 14

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/224

199

Karlby

Kökar

Karlby

 

30

30

254 N42

Björk Gerhard

Prästgården

22820 KUMLINGE      

Kumlinge

N42/06/5/142

200

Kumlinge

Kumlinge

Kumlinge

X

40

40

255 N42

Lindén Leif

Seglinge

22810 SEGLINGE     

Kumlinge

N42/06/5/128

79

Seglinge

Kumlinge

Seglinge

 

45

45

256 N42

Ahlman Karl-Erik

Flakavägen 616

22610 LEMLAND       

Lemland

N42/06/5/257

135

Västeränga jaktlag

Lemland

Västeränga

X

150

150

257 N42

Engblom Stig

Byängskroken 16

22610 LEMLAND       

Lemland

N42/06/5/132

43

Granboda råjaktlag

Lemland

Granboda

 

140

140

258 N42

Eriksson Bror-Erik

Lillvägen 2

22610 LEMLAND       

Lemland

N42/06/5/114

27

Flaka stora jaktlag

Lemland

Flaka

 

210

210

259 N42

Förbom Benny

Flakavägen 83

22610 LEMLAND       

Lemland

N42/06/5/260

140

Hellestorps rådjursjaktlag

Lemland

Hellestorp

X

300

300

260 N42

Gripenberg Mårten

Norrbovägen 4

22610 LEMLAND        

Lemland

N42/06/5/147

83

Harry Karlssons jaktlag

Lemland

Bistorp/Rörstorp

 

150

150

261 N42

Helin Jan

Kyrkviksvägen 21

22610 LEMLAND       

Lemland

N42/06/5/215

65

Vessingboda rådjursjaktlag

Lemland

Wessingsboda

 

300

300

262 N42

Leandersson Jan-Erik

Norra Flaka 23

22610 LEMLAND       

Lemland

N42/06/5/246

172

Flaka viltvård

Lemland

Flaka

 

150

150

263 N42

Rosenberg Conny

Fårgrundsvägen 65

22610 LEMLAND       

Lemland

N42/06/5/92

203

Haddnäs

Lemland

Haddnäs

 

25

25

264 N42

Söderström Guy

Södra Söderbyvägen 169

22610 LEMLAND       

Lemland

N42/06/5/161

21

Söderby rådjursjaktlag

Lemland

Söderby

 

250

250

265 N42

Söderström Mats

Knutsbodavägen 20

22610 LEMLAND       

Lemland

N42/06/5/222

36

Knutsboda/Lemböte

Lemland

Knutsboda

 

250

250

266 N42

Styrström Tor-Olof

Ålandsvägen 27

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/300

88

Tor-Olof Styrström

Lemland

Nåtö/Järsö

 

300

300

267 N42

Sundström Lars

Norrbyvägen 91

22610 LEMLAND       

Lemland

N42/06/5/228

23

Norrby rådjursjaktlag

Lemland

Norrby

 

165

165

268 N42

Holmström Robert

Kärrviksvägen 78

22630 LUMPARLAND    

Lumparland

N42/06/5/238

120

Robert Holmström

Lumparland

Lumpo

X

100

100

269 N42

Lindgren B-O

Långnäsvägen 294

22630 LUMPARLAND    

Lumparland

N42/06/5/209

87

B-O Lindgren

Lumparland

Krogstad/      Klemetsby

 

75

75

270 N42

Sjölund Jack

Dalsvägen 168

22630 LUMPARLAND    

Lumparland

N42/06/5/59

160

Norrboda/Klemetsby

Lumparland

Norrboda

 

190

190

271 N42

Söderlund Bruno m.fl.

Hamngatan 18

22630 LUMPARLAND    

Lumparland

N42/06/5/158

35

Bruno Söderlund

Lumparland

Svinö

X

60

60

272 N42

Ståhl Stig-Göran

Byavägen 24

22630 LUMPARLAND    

Lumparland

N42/06/5/308

111

Stig-Göran Ståhl

Lumparland

Skag/Krogstad

 

60

60

273 N42

Wilhelms Yngve

Gammelklovägen 10

22630 LUMPARLAND    

Lumparland

N42/06/5/155

53

Lumparby jaktlag

Lumparland

Lumparby

 

300

300

274 N42

Westerlund Bengt

Genvägen 4

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/251

202

Espholms

Mariehamn

Espholm

 

80

80

275 N42

Båskman Hans

Svebacksvägen 18

22430 SALTVIK       

Saltvik

N42/06/5/96

180

Båskman Hans

Saltvik

Åsgårda/Vassböle/bertbyvik

 

250

250

276 N42

Boman Lars

Solbackavägen 2

22430 SALTVIK       

Saltvik

N42/06/5/191

74

Kvarnbo/Kuggböle jaktlag

Saltvik

Kvarnbo/         Kuggböle

 

95

95

277 N42

Boman Sture

Bryggerivägen 7

22410 GODBY         

Saltvik

N42/06/5/171

123

Sture Boman

Saltvik

Ryssö

 

30

30

278 N42

Eriksson Kurt

Haga

22320 ÖDKARBY       

Saltvik

N42/06/5/103

187

Eriksson Kurt

Saltvik

Haga

 

35

35

279 N42

Eriksson Trygve

Hagtornsvägen 1

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/288

197

Flatö/Nääs

Saltvik

Flatö/Nääs

 

24

24

280 N42

Fellman Ulf

Västerhagavägen 21

22430 SALTVIK       

Saltvik

N42/06/5/179

129

Ulf Fellman

Saltvik

Boxö

 

65

65

281 N42

Gottberg Mats

Brohagsvägen 39

22320 ÖDKARBY       

Saltvik

N42/06/5/212

105

Ödkarby jaktlag

Saltvik

Ödkarby

 

180

180

282 N42

Jansson Folke

Doppingvägen 4 A

22100 MARIEHAMN     

Saltvik

N42/06/5/118

104

Tengsöda rådjurslag

Saltvik

Tengsöda

 

150

150

283 N42

Johansson Dag

Daglösavägen 61

22320 ÖDKARBY       

Saltvik

N42/06/5/313

54

Nääs / Laby jaktlag

Saltvik

Nääs/Laby

 

100

100

284 N42

Johansson Roine

Daglösavägen 389

22330 TJUDÖ         

Saltvik

N42/06/5/206

61

Roine Johansson

Saltvik

Daglösaby

 

75

75

285 N42

Kock Dan-Erik

Svartsmaravägen 474

22310 PÅLSBÖLE       

Finström

N42/06/5/168

158

Syllöda jaktlag

Saltvik

Syllöda

 

30

30

286 N42

Larson Janne

Kvarnhagsvägen 15 L 8

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/258

115

Janne Larson

Saltvik

Germundö/        Hjortö/Lavö

 

90

90

287 N42

Lindblom Erik

Kuggbölevägen 58

22430 SALTVIK       

Saltvik

N42/06/5/169

32

Bertby jaktlag

Saltvik

Bertby

 

150

150

288 N42

Lindgrén Jan

Norråkersvägen 7

22430 SALTVIK       

Saltvik

N42/06/5/236

112

Fremmanby rådjursjaktlag

Saltvik

Fremmanby

X

60

60

289 N42

Mattsson Karl

Saltviksvägen 270

22320 ÖDKARBY       

Saltvik

N42/06/5/80

9

Norra Toböle jaktlag

Saltvik

Toböle/Strömma

 

25

25

290 N42

Nordberg Gunnar

Tobölevägen 201

22320 ÖDKARBY       

Saltvik

N42/06/5/253

161

Gunnar Nordberg

Saltvik

Toböle

X

200

200

291 N42

Nordqvist Anders

Vivasteby 27

22320 ÖDKARBY       

Saltvik

N42/06/5/211

209

Norra Haga

Saltvik

Haga

 

15

15

292 N42

Pussinen Tom

Skillnadsgatan 16 B

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/229

69

Kasbergets jaktlag

Saltvik

Åsgårda

 

30

30

293 N42

Sandell Karl-Erik

Skräddargränd 9

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/131

110

Långbergsöda/         Tengsöda

Saltvik

Långbergsöda/    Tengsöda

 

250

250

294 N42

Söderholm Mikael

Strömmavägen 77

22320 ÖDKARBY       

Saltvik

N42/06/5/105

117

Mikael Söderholm

Saltvik

Strömma

 

80

80

295 N42

Söderlund Karl-Johan

Långbergsödavägen 388

22430 SALTVIK       

Saltvik

N42/06/5/190

169

Karl-Johan Söderlund

Saltvik

Syllöda

 

40

40

296 N42

Stenberg Stig

Rangsbyvägen 15

22430 SALTVIK       

Saltvik

N42/06/5/247

73

Ragnsby/Antböle/   Lagmansby jaktlag

Saltvik

Rangsby

X

80

80

297 N42

Svenblad Åke

Mokas 36

22430 SALTVIK       

Saltvik

N42/06/5/172

80

Åke Svenblad

Saltvik

Bertby

 

60

60

298 N42

Winberg Johan

Kvarnbovägen 45 A

22410 GODBY         

Saltvik

N42/06/5/178

86

Haraldsby jaktlag

Saltvik

Haralsby/Hullby

X

100

100

299 N42

Eriksson Nisse

Sottungaby

22720 SOTTUNGA      

Sottunga

N42/06/5/314

198

Nisse Eriksson

Sottunga

Sottunga

 

35

35

300 N42

Nordberg Bengt

Holmvägen 82

22550 VÅRDÖ

Vårdö

N42/06/5/198

151

Bengt Nordberg

Sottunga

Mosshaga

 

6

6

301 N42

Areschoug Ove

Tegelbruksvägen 8

22150 JOMALA

Jomala

N42/06/5/213

181

Ove Areschoug

Sund

Bomarsund

 

60

60

302 N42

Axelsson Göran

Högbolstadvägen 196

22520 KASTELHOLM

Sund

N42/06/5/252

34

Göran Axelsson

Sund

Högbolstad

 

50

50

303 N42

Bergström Anton

Ljungvägen 6

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/279

77

Anton Bergström

Sund

Prästö

 

120

120

304 N42

Carlsson Carl-Åke

Slottsvägen 84

22520 KASTELHOLM       

Sund

N42/06/5/220

132

Carl-Åke Carlsson

Sund

Prestgården

 

90

90

305 N42

Granlund Herbert

Domarbölevägen 179

22530 SUND          

Sund

N42/06/5/106

154

Herbert Granlund

Sund

Domarböle

 

90

90

306 N42

Gustavsson Roger

Tranvik

22530 SUND          

Sund

N42/06/5/83

139

Tranvik rådjursjaktlag

Sund

Tranvik

X

120

120

307 N42

Hagström Jörgens

Bastuhagsstigen 18

22530 SUND          

Sund

N42/06/5/100

47

Jörgens Hagström

Sund

Hulta

X

200

200

308 N42

Holmlund Ray

PB 1060, Skogsbruksbyrån

22111 MARIEHAMN     

Sund

N42/06/5/221

97

Personaljaktlaget i Kastelholm

Sund

Kastelholm

 

90

90

309 N42

Holmström Volter

Nabbgatan 56

22530 SUND          

Sund

N42/06/5/159

41

Finby-Vivasteby jaktlag

Sund

Finby

 

75

75

310 N42

Jansson Markus

Tosarbyvägen 103

22520 KASTELHOLM    

Sund

N42/06/5/231

16

Tosarby rådjursjaktlag

Sund

Tosarby

 

90

90

311 N42

Johansson Karl-Johan

Domarbölevägen 270

22530 SUND          

Sund

N42/06/5/303

84

Karl-Johan Johansson

Sund

Jussböle

 

90

90

312 N42

Johansson Mikael

Norrbyn 15

22530 SUND          

Sund

N42/06/5/99

164

Mikael Johansson

Sund

Mångstekta

X

130

130

313 N42

Karlsson Bengt

Smedsbölevägen 45

22530 SUND          

Sund

N42/06/5/266

48

Bengt Karlsson

Sund

Gunnarsby

 

40

40

314 N42

Karlsson Elis

Strömbolstadvägen 15

22520 KASTELHOLM    

Sund

N42/06/5/306

114

Elis Karlsson

Sund

Kastelholm/Sund-by/Lappböle

 

115

115

315 N42

Karlsson Erik

Västerviksvägen 33

22410 GODBY         

Finström

N42/06/5/261

118

Kulla rådjurslag

Sund

Kulla

 

60

60

316 N42

Lindholm Bror-Åke

Verkholmsvägen 22

22520 KASTELHOLM    

Sund

N42/06/5/235

184

Bror-Åke Lindholm

Sund

Högbolstad

 

30

30

317 N42

Lindholm Ralf

Norra Sundsvägen 467

22520 KASTELHOLM    

Sund

N42/06/5/256

11

Brändbolstad rådjurslag

Sund

Brändbolstad

 

75

75

318 N42

Mattsson Leif

Styrmansgatan 17 L 203

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/214

40

Sibby rådjursjaktlag

Sund

Sibby/Strömbol-stad/Träsk

X

120

120

319 N42

Nordin Markus

Björbyvägen 45

22520 KASTELHOLM    

Sund

N42/06/5/95

108

Björby jvf

Sund

Björby

 

100

100

320 N42

Nordqvist Stefan

Österhagen 45

22610 LEMLAND        

Lemland

N42/06/5/290

196

Ekers jaktlag

Sund

Högbolstad

 

30

30

321 N42

Pettersson Roger

Hammarlandsvägen 918

22240 HAMMARLAND    

Hammarland

N42/06/5/270

8

Södra Bomarsund

Sund

Bomarsund

 

150

150

322 N42

Sjöblom Hans-Olof

Rosvägen 8

22410 GODBY         

Finström

N42/06/5/115

18

Domarböle/Smeds-böle rådjursjaktlag

Sund

Domarböle/     Smedsböle

 

150

150

323 N42

Sjögren Bernhard

Kalmarnäs pl

22140 MARIEHAMN     

Jomala

N42/06/5/223

168

Bernhard Sjögren

Sund

Finby

 

120

120

324 N42

Styrström Rune

Östernäsvägen 8

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/188

143

Rune Styrström

Sund

Berg/Gesterby

 

45

45

325 N42

Andersson Anders

Vårdövägen 649

22550 VÅRDÖ         

Vårdö

N42/06/5/271

128

Lövö jaktlag

Vårdö

Lövö

 

100

100

326 N42

Boman Per-Olof

Vårdöbyvägen 46

22550 VÅRDÖ         

Vårdö

N42/06/5/139

76

Vårdö jaktlag

Vårdö

Vårdö/Listersby/     Sandö

X

250

250

327 N42

Ek Kjell

Prästö

22530 SUND          

Sund

N42/06/5/189

102

Kjell Ek

Vårdö

Listersby

 

18

18

328 N42

Eriksson Lars-Erik

Grundsundavägen 271

22550 VÅRDÖ         

Vårdö

N42/06/5/124

64

Lars-Erik Eriksson

Vårdö

Grundsunda

 

60

60

329 N42

Granlid Leif

Astrakanvägen 34

22550 VÅRDÖ         

Vårdö

N42/06/5/156

188

Vargata Lövö jaktlag

Vårdö

Vargata

 

100

100

330 N42

Häggblom Sune

Mariegatan 21

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/97

70

Ängö jaktlag

Vårdö

Ängö

 

60

60

331 N42

Karlsson Sture

Ängö-Bussövägen 276

22630 LUMPARLAND    

Vårdö

N42/06/5/113

57

Sture Karlsson

Vårdö

Bussö

 

50

50

332 N42

Lindholm Mikael

Västerövägen 176

22550 VÅRDÖ         

Vårdö

N42/06/5/195

46

Mikael Lindholm

Vårdö

Simskäla

 

20

20

333 N42

Lindholm Niclas

Sandnabbavägen 18

22550 VÅRDÖ         

Vårdö

N42/06/5/287

183

Mickelsö

Vårdö

Mickelsö

 

40

40

334 N42

Nordberg Stig-Göran

Dansargränd 2

22550 VÅRDÖ         

Vårdö

N42/06/5/219

75

Simskäla jaktlag

Vårdö

Västra Simskäla

X

80

80

335 N42

Nyman Stig-Göran

Hamngränd 20

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/126

210

Stig-Göran Nyman

Vårdö

Simskäla

X

15

15

336 N42

Påvals Joakim

Vårdövägen 164

22550 VÅRDÖ         

Vårdö

N42/06/5/157

10

Töftö

Vårdö

Töftö

 

75

75

337 N42

Sandvik Peter

Doktorsvägen 4 bst 8

22100 MARIEHAMN     

Mariehamn

N42/06/5/305

66

Bergö jaktlag

Vårdö

Bergö

 

60

60

338 N42

Söderström Per-Erik

Södravägen 172

22340 GETA          

Geta

N42/06/5/152

56

Per-Erik Söderström

Vårdö

Simskäla

 

35

35

339 N42

Westerlund Karl-Olof

Emkarbyvägen 174

22150 JOMALA        

Jomala

N42/06/5/134

19

Karl-Olof Westerlund

Vårdö

Lövö

 

20

20

340 N42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

20.727

20.727

 

 


 

 

 

 

 

 

Bilaga 2, N4206T05

Tillstånd att avliva gråsäl invid fiskodling

 

 

 

 

 

 

 

 

Lr-beslut 30.8.2006

Sökande

Företag

Adress

 

Dnr

 

Odling (plats)

Exp. nr.

 

 

 

 

 

 

Ingvar Linden

Brändö Lax Ab

Brändöby, 22920 BRÄNDÖ

Rönnskärs revet, Gåsklobb, Lammholmsfjärden, Brunnsö, Nottö, Lejgrund, Bjärnäs udden, Korsö, Västra Bredholm, Enklobb

N42/06/5/295

342 N42

Peter Granberg

Brändö Lax Ab

22940 ÅVA

Rönnskärs revet, Gåsklobb, Lammholmsfjärden, Brunnsö, Nottö, Lejgrund, Bjärnäs udden, Korsö, Västra Bredholm, Enklobb

N42/06/5/299

343 N42

Karl-Johan Henriksson

Brändö Lax Ab

Djurholmsvägen, 22920 BRÄNDÖ

Rönnskärs revet, Gåsklobb, Lammholmsfjärden, Brunnsö, Nottö, Lejgrund, Bjärnäs udden, Korsö, Västra Bredholm, Enklobb

N42/06/5/298

344 N42

Eriksson Jan-Ole

Brändö Lax Ab

Djurholmsvägen, 22920 BRÄNDÖ

Rönnskärs revet, Gåsklobb, Lammholmsfjärden, Brunnsö, Nottö, Lejgrund, Bjärnäs udden, Korsö, Västra Bredholm, Enklobb

N42/06/5/297

345 N42

Åkerberg Sigvard

Brändö Lax Ab

Thorsholma, 22910 TORSHOLMA

Rönnskärs revet, Gåsklobb, Lammholmsfjärden, Brunnsö, Nottö, Lejgrund, Bjärnäs udden, Korsö, Västra Bredholm, Enklobb

N42/06/5/293

346 N42

Karlström Bengt

Brändö Lax Ab

Thorsholma, 22910 TORSHOLMA

Rönnskärs revet, Gåsklobb, Lammholmsfjärden, Brunnsö, Nottö, Lejgrund, Bjärnäs udden, Korsö, Västra Bredholm, Enklobb

N42/06/5/294

347 N42

Salmelin Gustav

Brändö Lax Ab

Brändöby, 22920 BRÄNDÖ

Rönnskärs revet, Gåsklobb, Lammholmsfjärden, Brunnsö, Nottö, Lejgrund, Bjärnäs udden, Korsö, Västra Bredholm, Enklobb

N42/06/5/292

348 N42

Nordman Stefan

Brändö Lax Ab

22920 BRÄNDÖ

Rönnskärs revet, Gåsklobb, Lammholmsfjärden, Brunnsö, Nottö, Lejgrund, Bjärnäs udden, Korsö, Västra Bredholm, Enklobb

N42/06/5/296

349 N42

8 st.