Aktuella upphandlingar

M/S Knipan dockning 2018

15.6.2018 | Trafik
Härmed utbjuds att inkomma med anbud gällande dockning med tillhörande arbeten av m/s Knipan. Omfattningen av uppdraget framgår av bifogat förfrågningsunderlag. Sista inlämningsdag för anbudet är 04....

Färjetrafik Långnäs-Galtby 2019-2022

13.6.2018 | Trafik
Ålands landskapsregering begär anbud gällande färjetrafik Långnäs-Galtby 2019-2022.  Anbudshandlingarna finns att hämta på landskapsregeringens sida i det elektroniska upphandlingsverktyget E-avrop:...

Hjullastare med släntklippare

24.5.2018 | Trafik
Ålands landskapsregering, vägunderhållsenheten, begär anbud på en (1) fabriksny hjullastare utrustad med släntklippare. Anbudshandlingarna finns att hämta på landskapsregeringens sida i det...

Krossgrus

24.5.2018 | Trafik
Ålands landskapsregeringen begär in anbud på leverans av krossgrus för perioden 1.9.2018 – 31.8.2021 med option på ytterligare ett år till 31.8.2022. Upphandlingen gäller vägunderhållets egen...
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 23.5.2018