Finland 100 år

Under år 2017 kommer Finlands 100 årsjubileum som självständig stat att firas stort i hela landet. Det övergripande temat för jubileumsåret är "Tillsammans". Landskapet deltar med några officiella programpunkter. Även andra föreningars och kommuners program kommer att presenteras under året. Följ programmet här på regeringen.ax och på Facebooksidan "Åland uppmärksammar Finland 100 år".

Evenemang

Information om alla evenemang som ordnas i samband med jubileumsåret Finland 100 år hittar du på underfliken Finland 100 år -åländska evenmang samt på facebooksidan "Åland uppmärksammar Finland 100 år". Alla evenemang hittar du också vartefter i kalendern här på regeringen.ax.

Bidrag och anvisningar

Landskapsregeringen har budgeterat medel för aktiviteter som kan sökas av föreningar, organisationer och kommuner. Sista ansökningsdag för projektunderstöd var den 31 januari 2017.

Finland 100 år logo och en egen åländsk grafisk profil

Stödtagande arrangörer uppmanas att meddela om sina jubileumsprogram till landskapsregeringen. Kontaktperson är kulturchef Jan-Ole Lönnblad.

På den officiella jubileumswebbplatsen finns mer information för alla som vill delta med evenemang men också allmän information för besökare. Här kan du också läsa om hur organisationer inom tredje sektorn kan söka tillstånd att använda jubileets logo.

Webplatsen SuomiFinland 100

Åland har också fått en egen grafisk profil som du hittar under rubriken Bilagor här på samma sida. Bilderna kan du använda elektroniskt eller också printa ut som affisch.

#Finland100

Publicerad 30.11.2016
Uppdaterad 16.6.2017