Finland 100 år

Under år 2017 kommer Finlands 100 årsjubileum som självständig stat att firas stort i hela landet. Det övergripande temat för jubileumsåret är "Tillsammans". Landskapet deltar med några officiella programpunkter. Även andra föreningars och kommuners program kommer att presenteras under året. Följ programmet här på regeringen.ax och på Facebooksidan "Åland uppmärksammar Finland 100 år".

Evenemang

För närvarande är en föreläsningsserie under planering i samarbete med Öppna högskolan. En jubileumskonsert planeras för 9 juni liksom ett åländskt deltagande i Finlands jubileumsfirande i Kungsträdgården i Stockholm i augusti nästa år. Mera information om dessa program kommer när planeringen framskrider.

Bidrag och anvisningar

Landskapsregeringen har budgeterat medel för aktiviteter som kan sökas av föreningar, organisationer och kommuner. Sista ansökningsdag för projektunderstöd var den 31 januari 2017.

Övrigt

Stödtagande arrangörer uppmanas att meddela om sina jubileumsprogram till landskapsregeringen. Kontaktperson är kulturchef Jan-Ole Lönnblad.

På den officiella jubileumswebbplatsen finns mer information för alla som vill delta med evenemang men också allmän information för besökare. Här kan du också läsa om hur organisationer inom tredje sektorn kan söka tillstånd att använda jubileets logo.

Webplatsen SuomiFinland 100

#Finland100

Publicerad 30.11.2016
Uppdaterad 1.2.2017