Lagförslag om ändring av miljöskyddslagen

Lagförslaget om ändring av miljöskyddslagen har skickats på remiss till:

  • Ålands näringsliv
  • Företagarna på Åland
  • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
  • Kraftnät Åland Ab
  • Mariehamns Energi Ab
  • Mariehamns Bioenergi Ab
  • Jomala energi Ab
  • Ab Lantbruk Åland
  • Ålands skogsindustrier Ab
  • Mickelsö handelsträdgård

Remisstiden går ut den 10 april 2018.

Publicerad 28.3.2018
Uppdaterad 28.3.2018