Lagförslag om ändring av vägtrafiklagen

Lagförslaget om ändring av ändring av vägtrafiklagen har skickats på remiss till:

 • Ålands kommunförbund
 • Mariehamns stad
 • Ålands polismyndighet
 • Gränsbevakningsväsendet
 • Tullen
 • Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering
 • Motorfordonsbyrån
 • Ålands yrkesbilägarförening r.f.
 • Ålands näringsliv
 • Posten Åland
 • Transmar Ab

Remisstiden går ut den 26 februari 2018.

Publicerad 30.1.2018
Uppdaterad 30.1.2018