Lagförslag om avbytarlagstiftning

Lagförslaget om avbytarlagstiftning har skickats på remiss till

  • Ålands producentförbund
  • Pro Agria hushållningssällskapet
  • WJ Dahlmans Ab
  • Ålands Centralandelslag (ÅCA)
  • Ålands näringsliv

Remisstiden går ut den 13 november 2017.

Publicerad 12.10.2017
Uppdaterad 12.10.2017