Lagförslag om dataskydd

Lagförslaget om dataskydd har skickats på remiss till:

 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, (ÅMHM)
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
 • Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)
 • Ålands polismyndighet
 • Ålands gymnasium
 • Högskolan på Åland
 • Ålands folkhögskola
 • Ålands musikinstitut
 • Motorfordonsbyrån
 • Ålands ombudsmannamyndighet
 • Ålands sjösäkerhetscentrum
 • Datainspektionen
 • Ålands energimyndighet
 • Lotteriinspektionen
 • Landskapsrevisionen
 • Ålands kulturdelegation
 • Ålands lagtings kansli
 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Ålands omsorgsförbund
 • Oasen boende- och vårdcenter
 • Ålands mijöservice (MISE)
 • Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD)
 • Södra Ålands högstadiedistrikt (SÅHD)
 • Åda Ab
 • Ålands förvaltningsdomstol
 • Statens ämbetsverk på Åland
 • Ålands näringsliv
 • Justitieministeriet
 • Inrikesministeriet
 • Dataombudsmannens byrå
 • Avdelningarna vid landskapsregeringens allmänna förvaltning

Remisstiden går ut den 1 december 2017.

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 18.10.2017