Lagförslag om elektronisk förvaltning

Ett lagförslag om elektronisk förvaltning har skickats på remiss till

 • Avdelningarna vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå
 • Ålands hälso- och sjukvård
 • Ålands polismyndighet
 • Ålands gymnasium
 • Högskolan på Åland
 • Ålands folkhögskola
 • Ålands musikinstitut
 • Motorfordonsbyrån
 • Ålands ombudsmannamyndighet
 • Ålans sjösäkerhetscentrum
 • Datainspektionen
 • Ålands energimyndighet
 • Lotteriinspektionen
 • Landskapsrevisionen
 • Ålands kulturdelegation
 • Ålands lagtingskansli
 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Ålands miljöservice
 • Norra Ålands högstadiedistrikt
 • Södra Ålands högstadiedistrikt
 • Ålands omsorgsförbund
 • Oasen boende- och vårdcenter
 • Åda Ab
 • Ålands förvaltningsdomstol
 • Högsta förvaltningsdomstolen
 • Statens ämbetsverk på Åland

Remisstiden går ut den 31 mars 2017.

Publicerad 20.2.2017
Uppdaterad 20.2.2017