Lagförslag om fastighetsmäklarverksamhet

Ett lagförslag om fastighetsmäklarverksamhet har skickats på remiss till

 • Ålands Fastighetskonsult Ab
 • Juridiskt byrå Ch. Jansson
 • Ålands juristcenter Ab
 • Citymäklaren Ab
 • Fastighetsbyrå Karlsson AB
 • Juridisk byrå Ken Lindberg Ab
 • Areal Fastighetsbyrå
 • SpoREko Ab
 • Din Fastighet Ab
 • Mäklarhuset Åland Ab
 • Suomen JYA Oy
 • Ålands näringsliv
 • Avdelningarna vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå
 • Ålands polismyndighet
 • Ålands gymnasium
 • Högskolan på Åland
 • Ålands ombudsmannamyndighet
 • Ålands kommunförbund
 • Mariehamns stad
 • Ålands tingsrätt/Ålands förvaltningsdomstol
 • Statens ämbetsverk  på Åland
 • Fastighetsförmedlarnas Centralförbund
 • Centralhandelskammaren
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
 • Holger Henning
 • Konsumentombudsmannen vid konkurrens- och konsumentverket
 • Arbets- och näringsministeriet

Remisstiden går ut den 11 maj 2018.

 

Publicerad 13.4.2018
Uppdaterad 13.4.2018