Lagförslag om främjande av utbyggnaden av bredbandsnät

Ett lagförslag om främjande av utbyggnaden av bredbandsnät har skickats på remiss till 

 • Ålands kommunförbund k.f.
 • Mariehamns stad
 • Ålands näringsliv
 • Ålands elandelslag
 • Mariehamns Energi Ab
 • Mariehamns Elnät Ab
 • Kraftnät Åland Ab
 • Företagarna på Åland
 • IP-Connect Ab
 • Ålands telekommunikation Ab
 • Ålands radio och TV Ab
 • Mariehamns centralantenn Ab
 • TeliaSonera Finland Abp
 • Mariehamns hamn Ab
 • Ålands Vatten Ab
 • Mariehamns Telefon Ab
 • Ålands Telefonandelslag

Remisstiden går ut den 27 februari 2017.

Publicerad 30.1.2017
Uppdaterad 3.2.2017