Lagförslag om ett nytt landskapsandelsystem

Ett lagförslag om ett nytt landskapsandelssystem har skickats på remiss. Remisstiden går ut den 9 maj 2017. Remisstiden har förlängts, ursprungligen gick den ut den 5 maj.

 

Informationstillfälle

Välkommen till ett informationstillfälle om lagförslaget onsdagen den 19 april 2017, kl 15.30–17.30 på Ålands hotell- och restaurangskola. 

Anmälan via webben eller till landskapsregeringens växel tfn 25000. Kaffe serveras från kl 15.00.

Förtroendevalda och tjänstemän är välkomna att fördjupa sig i lagförslaget till nytt landskapsandelssystem. Medverkar gör finansminister Mats Perämaa, lagberedare Diana Lönngren och Robert Lönnqvist som sakkunnig.

Informationstillfället sänds på landskapsregeringens bambuserkanal där man även kan se det i efterhand.

Twittra in frågor under seminariet till @regeringen_ax, använd #lsandelar. Har du inget twitterkonto? Registrera dig gratis på Twitter.

 

Remissinstanser

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Norra Ålands högstadiedistrikt
 • Oasen boende- och vårdcenter
 • Södra Ålands högstadiedisktrikt
 • Ålands omsorgsförbund
 • Liberalerna på Åland
 • Moderat samling för Åland
 • Obunden samling
 • Ålands Framtid
 • Ålands Socialdemokrater
 • Åländsk Center
 • Åländsk Demokrati
 • Internt inom landskapsregeringens allmänna förvaltning

 

Publicerad 3.4.2017
Uppdaterad 19.4.2017