Lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland

Lagförslaget om reform av kommunstrukturen på Åland har skickats på remiss till:

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund k.f.
 • Ålands arbets- och studieservicemyndighet, AMS
 • Folkhälsan på Åland
 • Företagarna på Åland
 • Högskolan på Åland
 • Ålands miljöservice, MISE
 • Nordens institut på Åland, NIPÅ
 • Rädda Barnen på Åland
 • Röda Korset, Ålands distrikt
 • Visit Åland
 • Ålands fredsinstitut
 • Ålands gymnasium
 • Ålands handikappförbund
 • Ålands Idrott
 • Ålands Natur & Miljö
 • Ålands näringsliv
 • Ålands Ombudsmannamyndighet
 • Ålands Producentförbund
 • Ålands Vatten
 • Landsbygdsutvecklingen
 • Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS
 • Ålands polismyndighet
 • Polisstyrelsen på Åland
 • Norra Ålands högstadiedistrikt, NÅHD
 • Södra Ålands högstadiedistrikt, SÅHD
 • Skoldirektören på Brändö
 • Skolföreståndare på Sottunga
 • Skoldirektör på Kökar
 • Bildningschef på Kumlinge
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Ålands brand- och räddningsförbund
 • Räddningsverket
 • Landskapsalarmcentralen
 • Datainspektionen
 • Ålands folkhögskola
 • Ålands musikinstitut
 • Mariehamns pensionärsförening, MPF
 • Norra Ålands pensionärsförening, NÅP
 • Ålands omsorgsförbund
 • Oasen boende- och vårdcenter

Remisstiden går ut den 11 maj 2018. Remisstiden har förlängts till 18 maj 2018.

Publicerad 28.2.2018
Uppdaterad 2.5.2018