Uppdaterad miljölagstiftning

Lagförslagen om uppdaterad miljölagstiftning har skickats på remiss till 

  • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)
  • Ålands Natur och Miljö
  • Ålands näringsliv
  • Företagarna på Åland
  • Ålands Producentförbund
  • Näringsavdelningen vid landskapsregeringen
  • Infrastrukturavdelningen vid landskapsregeringen
  • Utbildnings- och kulturavdelningen vid landskapsregeringen

Remisstiden går ut den 12 februari 2018.

Publicerad 19.1.2018
Uppdaterad 19.1.2018