Ålands teknologi- och energicentrum

Ålands teknologi- och energicentrum (ÅTEC) är en utvecklingsenhet vars primära mål är att höja den tekniska kompetensnivån i landskapet Åland och gynna miljösmarta lösningar och samhällelig utveckling på el- och energiområdet.

ÅTEC arbetar med att ge förutsättningar, stöda och utveckla innovationer och affärsidéer. Verksamheten strävar till att främja utvecklingen av innovationssystemet och innovationer på Åland.

Ålands teknologi- och energicentrums webbplats

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 25.8.2017