Enkäten om kommunstrukturen

Frågan om kommunstrukturen är en av de viktigaste politiska frågorna på senare tid. Därför har landskapsregeringen gett Åsub i uppdrag att genom en enkät ta reda på hur invånarna ställer sig till en förändrad kommunindelning.

I samband med att rapporten Den framtida kommunindelningen på Åland - en enkätstudie blir offentlig berättar direktör Katarina Fellman och utredaren Richard Palmer om resultaten för media. Minister Nina Fellman svarar då även på frågor om de politiska slutsatserna.

Följ presskonferensen där Åsub presenterar resultaten från enkätstudien tisdagen den 14 februari kl 9.00 via länken landskapsregeringens bambuserkanal.

Rapporten och presentationen från presskonferensen kommer att publiceras som bilagor så snart de är offentliga.

För mer information se länken till Åsubs hemsida.

Publicerad 13.2.2017
Uppdaterad 14.2.2017