Kommunindelningslagen

Landskapsregeringen avser att se över lagstiftningen om kommunindelning som en följd av Kommunutredningen och med syfte att förändra kommunstrukturen.

Det första steget tas genom rapporten Kommunindelningslagen – översikt gällande behoven av ny eller ändrad lagstiftning i landskapet. I rapporten kartläggs utgångsläget för nuvarande lagstiftning och vilka vägval som kan vara möjliga framåt.

Carolina Sandell presenterade rapporten vid den pressinformation som hölls den 16 januari 2017. Presentationen filmades och sändningen hittas via länken nedan.

Landskapsregeringens Bambuserkanal

Rapporten och presentationen från pressinformationen finns som bilagor. 

Kommuner som önskar mer information om rapporten är välkomna att ta kontakt med Raine Katajamäki.

Lagstiftning

  • Landskapslag (1997:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning
Publicerad 12.1.2017
Uppdaterad 14.6.2017