Inbjudan seminarium

Hur klarar din kommun framtidens välfärd?

Spelar kommunstrukturen roll för hur vi klarar framtidens välfärd? PwC presenterar en rykande färsk kommunutredning där man motiverar och rangordnar tre alternativ till kommunstruktur och jämför dem med nuvarande 16 kommuner. Detta inför att landskapsregeringen i mars gör sitt vägval i kommunstrukturfrågan. 

Ta chansen att diskutera kommunala framtidsfrågor med Oskar Lannerhjelm, Henrik Berggren och Fredrik Carlsson från PwC som är experter på kommunal välfärd.

Vill du dessutom ställa frågor om kommunindelningslagen eller Åsubs enkät om kommunstruktur? Då har du också möjlighet att möta Katarina Fellman och Richard Palmer från Åsub samt Carolina Sandell. Minister Nina Fellman inleder seminariet som leds av moderatorn Edvard Johansson.

Tisdagen den 28 februari 2017, kl 13–16
Auditoriet, Alandica, Strandgatan 33

för förtroendevalda, tjänstemän och intresserad allmänhet 
Anmälan via länk eller 018-25 171 

Inbjudan finns även som bilaga.

Fråga via Twitter - #kommunutredningen

Du kan twittra in dina frågor i förväg och under seminariet till @regeringen_ax, använd #kommunutredningen. 
Har du inget twitterkonto? Registera dig gratis på Twitter.

Följ via webbsändningen

Du kan föllja seminariet via landskapsregeringens Bambuserkanal där man även kan se det i efterhand. 

Publicerad 30.1.2017
Uppdaterad 16.2.2017