Valreformer

Inför nästa lagtings- och kommunalval i oktober 2019 kommer en rad reformer att genomföras. Här kan du följa reformerna genom att ta del av dokument och annat material som är aktuellt.

Reformerna sattes igång av föregående landskapsregering. Den tillsatte en utredning, som presenterade sin slutrapport i december 2015. De förslag som presenteras där har i stort sett blivit godkända av den nuvarande landskapsregeringen.

Möjlighet att rösta på internet

Ett förslag är att införa röstning per internet i de åländska valen. Det ska göras i två steg, vid valet 2019 endast i lagtingsvalet och endast för ålänningar bosatta utanför Åland, och sedan i valet 2023 i både lagtingsvalet och kommunalvalen och för alla röstberättigade.

Internetröstning förbereds inom förvaltningen, som har en sakkunnigkommitté och en politisk referensgrupp till sin hjälp. På den här sidan kommer intressanta dokument och länkar som har samband med beredningen att läggas ut.

Jämställdhetsbonus för lagtingsgrupperna

Det finns också förslag som syftar till främja jämställdheten i lagtinget. En jämställdhetsbonus kommer att införas i fördelningen av de bidrag som lagtingsgrupperna får för sin verksamhet. Det kan också bli nya bestämmelser om antalet kandidater som får ställas upp i valen.

Ny vallag

Reformerna betyder att det finns behov av en helt ny vallag. Den nu gällande lagen är från 1970 och börjar vara föråldrad när det gäller språk och disposition. Givetvis har många bestämmelser förnyats sedan lagen tillkom, men de många ändringarna och tilläggen genom årens lopp har gjort lagen svår att hitta i.

Den nya vallagen är planerad att beredas under 2017 för att kunna presenteras för lagtinget senast i början av 2018. Den bör vara slutligt godkänd minst ett år före valen i oktober 2019.

Publicerad 15.11.2016
Uppdaterad 6.11.2017