Förslag till nytt landskapsandelssystem 2018

Förslaget till nytt landskapsandelssystem år 2018 har varit på en första remiss och ligger nu hos lagberedningen.

En andra remissrunda med lagförslaget planeras under våren med sista inlämningsdag första veckan i maj 2017.

Tiden för den andra remissrundan blir kort. Detta för att lagförslaget ska kunna implementeras från 2018. Ett informationstillfälle om lagförslaget är planerat till april 2017.

Slutrapporten och de provberäkningar som tillhör den finns i bilagorna och är uppdaterade jämfört med remissversionen. Det är detta material som lagberedningen utgår från.

Allt underlag som hör till den första remissen finns fortsatt kvar under fliken ”Remissversion 1”. Där finns även presentationerna som hör till remissversionen av rapporten och inkluderar en berättarröst. Använd "visa bildspel" för att lyssna. 

Hittills har landskapsregeringen hållit tre informationstillfällen om förslaget för förtroendevalda och allmänheten.

Publicerad 18.5.2016
Uppdaterad 19.1.2017