Förslag till nytt landskapsandelssystem 2018

Lagberedningen har nu skickat ut förslaget till nytt landskapsandelssystem år 2018 på sin andra remissrunda, se lagförslaget som är på remiss

Ett informationstillfälle om lagförslaget är planerat till april 2017, närmare information om detta kommer inom kort.

Slutrapporten och de provberäkningar som tillhör den finns i bilagorna och är uppdaterade jämfört med remissversionen för den första remissrundan. Det är detta material som lagberedningen utgår från.

Allt underlag som hör till den första remissen finns fortsatt kvar under fliken ”Remissversion 1”. Där finns även presentationerna som hör till remissversionen av rapporten och inkluderar en berättarröst. Använd "visa bildspel" för att lyssna. 

Hittills har landskapsregeringen hållit tre informationstillfällen om förslaget för förtroendevalda och allmänheten.

Publicerad 18.5.2016
Uppdaterad 4.4.2017