Remissversion 1

Allt underlag som hörde till den första remissrundan om förslaget till nytt landskapsandelssystem år 2018 finns i bilagorna. Där finns även landskapsregeringens analys av de inlämnade remissvaren.

De presentationer som finns i bilagorna inkluderar en berättarröst. Använd "visa bildspel" för att lyssna. 

Provberäkningar och en mer ingående presentation publiceras den 26 maj. Vänligen notera att presentationerna kan uppdateras under remisstiden.

I maj och juni hölls tre informationstillfällen om förslaget för förtroendevalda och allmänheten.

Remisstiden gick ut den 31 augusti 2016.

Publicerad 4.11.2016
Uppdaterad 7.12.2016