EU:s handikappstrategi

Huvudmålsättningen för EU:s handikappstrategi är att öka funktionsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning.

Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 19.5.2015