Senaste nytt från Ålands landskapsregering

Vårjakt på ejder 1-20.5.2014
Landskapsregeringen har den 27 mars 2014 fastställt riktlinjerna för beviljande av tillstånd till jakt på hane av ejder under perioden 1-20.5 2014. Enligt riktlinjerna får maximalt 3.800 hanar av ejder fällas.
 

Den personliga dagskvoten är 2 hanar av ejder per jägare och dag och jaktresultatet ska rapporteras senast klockan 23.00 efter varje jakttillfälle. Tillstånd till jakt på ejder kan sökas på www.jakt.regeringen.ax från och med 31 mars. Rapportering av fällda fåglar görs genom hemsidan, en mobiltelefon, eller direkt till landskapsregeringen (018-25000).

Riktlinjerna i sin helhet kan läsas  här

Tillstånd till vårjakt kan sökas här

Kontaktperson: Jaktförvaltare Robin Juslin, +358 (0)18 253 13
 
 Rubriker 
Se tidigare nyheter >>

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord