Vägplaner

Nedan presenteras pågående projekt hos Vägnätsbyrån vid Infrastrukturavdelningen. För närmare beskrivning om hur det går till att ta fram en vägplan, se sidan om vägplanering. Beslutsdatum inom parentes.

Vägbygge pågår

Harparnäs – Karlby
Vårdö bro 

Fastställd vägplan

Emkarby - Tingsbacka (9.2.2017)
Tingsbacka - Gölby (9.2.2017)
Lemström - Söderby gång- och cykelväg (19.1.2017)
Separat gång- och cykelväg Möckelö - Kungsö (5.1.2017)
Bjärström - Emkarby (3.12.2015)  

Förslag till vägplan har ställts ut

Bomarsunds bro - Prästö (16.1.2014)

Publicerad 6.5.2015
Uppdaterad 6.7.2017