Projekt Prästösund

Landskapsregeringen ställer nu ut utkastet till MKB för kortruttsprojekt Prästösund. Utkastet delges allmänheten och anslås på anslagstavlorna hos Ålands landskapsregering, Vårdö och Sunds kommuner samt ÅMHM under tiden 1.11.2016 – 30.11.2016. Under delgivningstiden är utkastet till miljökonsekvensbedömningen tillgängligt på Sund och Vårdös kommunkanslier, ÅMHM samt hos Ålands landskapsregerings registrator.

Synpunkter kan lämnas in till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 Mariehamn, Åland eller via e-post: registrator@regeringen.ax

 

 

Publicerad 28.10.2016
Uppdaterad 6.2.2017