Anmälan om planerat grävprojekt

Berörda företag, t.ex. aktörer inom offentliga sektorn, bredbands-, energi-, trafik- och vattennätsägare, ska anmäla och ge information om planerade grävåtgärder gällande lokalisering, rutt och typ. Detta medför att i princip alla aktörers planerade grävprojekt ska anmälas till nätverksinformationspunkten.
Planerade grävprojekt anmäls genom att fylla i blanketten Anmälan om planerat grävprojekt.

Blanketten fylls i med sökandes kontaktuppgifter och uppgifter gällande grävprojektet. En schematisk karta över sträckningen bör även bifogas.

Uppgifterna skickas till Ålands landskapsregering, där de diarieförs och listas under Aktuella grävprojekt på informationspunktens webbsida.

Publicerad 12.12.2017
Uppdaterad 21.12.2017