Aktuella projekt

Nedan presenteras pågående projekt hos Vägnätsbyrån vid Infrastrukturavdelningen. För närmare beskrivning om hur det går till att ta fram en vägplan, se sidan om vägplanering. Beslutsdatum inom parentes.

Vägbygge pågår

Harparnäs – Karlby
Vårdö bro 
Bjärström - Emkarby 
Separat gång- och cykelväg Möckelö - Kungsö 

Fastställd vägplan

Emkarby - Tingsbacka (9.2.2017)
Tingsbacka - Gölby (9.2.2017)
Lemström - Söderby gång- och cykelväg (16.3.2017)

Förslag till vägplan har ställts ut

Gång- och cykelväg i Prestgården by, Jomala (4.4.2018)
Gång- och cykelväg Utängarna i Gottby - Östanträsk (4.4.2018)
Gång- och cykelväg Östanträsk - Näfsby (4.4.2018)

Publicerad 6.5.2015
Uppdaterad 4.4.2018