Kalender

7.9.2018 09:00 - Kvinnors hälsa – att göra skillnad (Mariehamn, Åland)
En konferens med fokus på kvinnor och kvinnors hälsa med fokus på praktiska goda exempel som gör skillnad. Målgrupp: Politiker, personal inom hälso- och sjukvård, sociala sektorn, skola, barnomsorg...
12.9.2018 13:00 - Cirkulär ekonomi – när avfall blir en resurs (Auditoriet, lagtingshusets entréplan)
Cirkulär ekonomi är lösningen på den kritiska situation vi befinner oss i då vårt levnadssätt tär enormt på jordens resurser. I en cirkulär ekonomi återanvänder vi det vi redan förbrukat, istället...