Arbetsmarknadsbarometern 2017

Välkommen till ÅSUBs presentation av Arbetsmarknadsbarometern 2017!

Presentationen hålls tisdag 20.6.2017, kl. 10.00 i landskapsregeringens konferensrum Nyhamn.
 
Arbetsmarknadsbarometern visar på årets skattning av arbetsmarknadens tillväxt och behov av utbildad arbetskraft på Åland och görs på uppdrag av Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen och Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS).

Arrangör: Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)

Plats: 

Självstyrelsegården, rum Nyhamn
20.6.2017 10:00 till 11:30
Publicerad 13.6.2017
Uppdaterad 13.6.2017