Föreläsning: LIKAOLIKA - FULLSATT

Föreläsningen är fullsatt, för väntelista kontakta johanna.fogelstrom@regeringen.ax

Vi är alla lika olika!

De flesta vet idag att det är viktigt att jobba med öppenhet och tolerans till alla slags olikheter, men få vet hur de ska göra för att lyckas. Många har även glömt att olikheter inte begränsas till hudfärg och etnicitet utan även inkluderar fysiska handikapp, psykiska nedsättningar, kroppsformer, kön, sexualitet och ja, mycket mer. Som ett stöd i detta arbete har Lika Olika® utvecklat en metod som ger inspiration och handfasta tips för att få individer och grupper att trivas och utvecklas – tillsammans. Oavsett olikheter eller vad som anses vara ”annorlunda”.

Följ med under en spännande föreläsning av en av Europas främsta mångfaldsexperter, Mary Juusela, som sedan mars 2015 gett sin prisade föreläsning till över 12 000 barn och vuxna. Du får en chans att utmana dig själv i dina egna fördomar, åsikter och tankar om andra – och dig själv. Skratta, gråt och njut av att vara människa. Fokus är på inspiration varvat med handfasta verktyg i din roll som samhällsmedborgare, kollega och förälder.

Sagt om Mary Juusela:

Mary Juusela är en enormt engagerande och varm person som inte lämnar någon oberörd. Vi på Ålands landskapsregering är glada för möjligheten att stödja LikaOlika arbetet i de åländska högstadieskolorna finansiellt tillsammans med andra lokala aktörer, samtidigt som vi vill att vår egen personal och en bredare allmänhet ska ha möjlighet att vara med. Mary Juusela och LikaOlika metoden ger oss insikter, metoder och verktyg att se varandra och förändra oss själva till det bättre. Landskapsregeringen gör den här satsningen som en del av mångfalds- och integrationsarbetet och framförallt gör vi det som en del av arbetet för ett socialt hållbart Åland. Johanna Fogelström, integrationssamordnare Ålands landskapsregering

Mary Juusela har gjort ett stort intryck på både elever och lärare i våra skolor. Hennes berättelse är stark, den går rakt in i hjärtat. Hennes arbete ute i skolorna kommer att göra skillnad. Det är sällan man får en så samstämmigt positiv beskrivning av en temadag som den som våra skolor gett. Ingen förblev oberörd och våra nya insikter kommer att göra skillnad. Kjell Nilsson, bildningsdirektör Mariehamns stad

Jag vill varmt rekommendera föreläsningen med Mary – hon berör, skakar om. Något hugger tag i mig. Tårar rullar ner för min kind. Det känns långt in, på djupet, i mitt hjärta. Den här föreläsningen var annorlunda. Att arbeta med mångfaldsfrågor handlar inte om siffror eller fina dokument - det handlar om värderingar! Ursula Jarl, mångfaldschef Länsförsäkringar

Läs mer på webbplatsen www.likaolikametoden.se 

Målgrupp

Föresläsningen riktar sig till alla intresserade

Anmälan

Anmäl dig senast 21 september 2017.

Digitalt formulär för anmälan

Observera byte av lokal till Alandica.

Föreläsningen är avgiftsfri

Kontakt

Föreläsningen arrangeras av Ålands landskapsregering.

För mer information och ev. frågor kontakta integrationssamordnare Johanna Fogelström, telefon +358 18 25556, johanna.fogelstrom@regeringen.ax

Plats: 

obs ny lokal: Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn
25.9.2017 18:30 till 20:00
Publicerad 5.5.2017
Uppdaterad 14.9.2017