Fortbildning: interkulturell kommunikation

Välkommen på fortbildning om interkulturell kommunikation
Onsdag 11 oktober 2017 kl. 8.30-12.00

SÅHÄR GÖR VI HOS OSS  

Interkulturell workshop för offentlig sektor och föreningar på Åland

WORKSHOPEN ÄR FULLSATT
för väntelista kontakta johanna.fogelstrom@regeringen.ax
 

SYFTE OCH BAKGRUND

Utmaningen med att kommunicera över kulturella gränser är omedvetenheten om ens egen kultur, hur den utgör vår normalitet, dvs vad vi själva ser som ”rätt och friskt”. Syftet med denna workshop är att ge verktyg för att kunna vända på perspektivet och se oss själva ur DE ANDRAS synvinkel så att vi kan bli bättre på att kommunicera.

MÅL

 1. Bild av ens egen kultur och dess särart
 2. Perspektiv på kommunikationsprocesser
 3. Verktyg att hantera kulturkrockar

UPPLÄGG & INNEHÅLL

Under workshopen blandas teori med praktiska övningar och diskussioner kring följande punkter:

 • Kulturens komponenter
 • Kulturkrockar
 • Varseblivning, DICE (describe, interpret, check, evaluate)
 • Kroppsliga reaktioner på sinnesintryck
 • Hur fungerar hjärnan?
 • Integration
 • Dörrvakter
 • Mina egna värderingar
 • Typologier
 • Kommunikationsstilar

WORKSHOPLEDARE ERIK HEMMING

Erik föddes i Norrköping 1958 och har hunnit med att jobba, studera och bo i många länder innan han slog sig ned på Åland och skaffade sig familj. Han är lektor i språk på Högskolan på Åland sedan 1993 och har fortsatt att resa mycket i tjänsten. Med åren har det lett till träning av många språk och många tankar om kulturer och internationellt samarbete. 

Var:                    Alandica kultur och kongress, Strandgatan 33 Mariehamn
När:                   onsdag 11 oktober, kl 8.30–12.00 (inklusive fikapaus)
Vem:                  För dig som arbetar inom offentlig sektor, samt alla föreningsaktiva
Anmälan:          via länk, senast 28 september 2017.
Platsantal:        20 platser. En reservlista upprättas och fler tillfällen ordnas om intresse finns.
Kostnad:           Workshopen är avgiftsfri. Vid avanmälan senare än sju dagar innan workshopen debiteras en deltagaravgift på 50 Euro.

Fortbildningen arrangeras av Ålands landskapsregering.

För mer information och ev. frågor kontakta integrationssamordnare Johanna Fogelström, telefon +358 18 25556, johanna.fogelstrom@regeringen.ax

Plats: 

Alandica kultur och kongress
11.10.2017 08:30 till 12:00
Publicerad 27.6.2017
Uppdaterad 9.8.2017