Publikationer från kansliavdelningen

Sortering: 
Upplagd Publikation
16.11.2006  Energifrågor - Energieffekter Energifrågor - Energieffekter
Energieffekter och energiförbrukning
Kontaktperson: Energisamordnare Henrik Juslin, tel. +358 (0)18 25196
 
26.09.2013  Eu - Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem - bilagor 2013.pdf Eu - Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem - bilagor 2013.pdf
Kontaktperson: EU-enheten, Pamela Baarman
 
26.09.2013  Eu - Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem - Fiskerifonden 2013.pdf Eu - Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem - Fiskerifonden 2013.pdf
Kontaktperson: EU-enheten, Pamela Baarman
 
26.09.2013  Eu - Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem - Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2013.pdf Eu - Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem - Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2013.pdf
Kontaktperson: EU-enheten, Pamela Baarman
 
14.02.2008  Eu - Tröskelvärden Eu - Tröskelvärden
Kontaktperson: EU-enheten; Hanna Bertell, tfn: 25 193
 
18.01.2007  Eu - Översikt av Europaparlamentets verksamhet 04-06 Eu - Översikt av Europaparlamentets verksamhet 04-06
HÖJDPUNKTER 2004-2006 En översikt över Europaparlamentets verksamhet efter halva lagstiftningsperioden Europaparlamentets presstjänst vill i detta sammanhang framhålla en rad höjdpunkter under den första perioden. Sammanställningarna består dels av fullständiga artiklar på engelska och franska, dels av ett urval redan publicerade pressmeddelanden på svenska med länkar till den fullständiga texten.
Kontaktperson: EU-enheten
 
01.04.2010  Grafisk manual 2008 Grafisk manual 2008
Kontaktperson: Kommunikationsenheten
 
28.08.2008  Jämställdhet - Handlingsplan för det åländska jämställdhetsarbetet 2008 Jämställdhet - Handlingsplan för det åländska jämställdhetsarbetet 2008
Kontaktperson: Vivan Nikula
 
04.04.2007  Jämställdhet - Jämställdhetsplan för Ålands landskapsregering Jämställdhet - Jämställdhetsplan för Ålands landskapsregering
Jämställdhetsplan för allmänna förvaltningen från den 1 april 2007 till den 31 mars 2009.
Kontaktperson: Personalenheten
 
18.06.2008  Jämställdhet - Ramprogram för det åländska jämställdhetsarbetet 2008-2011 Jämställdhet - Ramprogram för det åländska jämställdhetsarbetet 2008-2011
Kontaktperson: Vivan Nikula, Chef för jämställdhetsfrågor
 
07.04.2014  Kansli - Arbetsgruppsbetänkande med förslag till ny hembygdsrättslagstiftning Kansli - Arbetsgruppsbetänkande med förslag till ny hembygdsrättslagstiftning
Åländsk utredningsserie 2014:1
Kontaktperson: Sören Silverström, tel. +358 (0)18 25 103
 
08.04.2009  Kansli - Betänkande från den parlamentariska kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt Kansli - Betänkande från den parlamentariska kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt
Åländsk utredningsserie 2009:4
Kontaktperson: Sören Silverström, tel. +358(0)18 25103
 
05.11.2010  Kansli - Betänkande från parlamentariska kommittén om förslag till reformering av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen Kansli - Betänkande från parlamentariska kommittén om förslag till reformering av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen
Åländsk utredningsserie 2010:2
Kontaktperson: Sören Silverström, tel. +358 (0)18 25190
 
10.09.2008  Kansli - Internationella fördrag och landskapet Åland Kansli - Internationella fördrag och landskapet Åland
- eventuella konsekvenser av att lagtinget inte ger sitt bifall enligt SjL 59 § vid behandlingen av Lissabonfördraget. Åländsk utredningsserie 2008:6
Kontaktperson: Sören Silverstrom, tel.+358 (0)18 25103
 
31.08.2006  Kansli - Kommunreform på Åland - En förstudie Kansli - Kommunreform på Åland - En förstudie
ÅSUBs förstudie om en eventuell kommunreform på Åland.
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson eller utredningschef Katarina Fellman, tel. +358 (0)18 25 000
 
30.08.2005  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2004 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2004
Landskapsregeringens berättelse 2004
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson tel. +358 (0)18 25172
 
16.08.2006  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2005 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2005
Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi 2005
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson tel. +358 (0)18 25172
 
21.06.2007  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2006 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2006
Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi 2006
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson, tel. +358 (0)18 25172
 
27.08.2008  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2007 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2007
Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi 2007
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson, tel. +358 (0)18 25172
 
02.07.2009  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2008 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2008
Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi 2008
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson, tel. +358 (0)18 25 172
 
28.07.2010  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2009 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2009
Landskapsregeringens berättelse 2009
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson, tel. +358 (0)18 25 172
 
16.06.2011  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2010 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2010
Landskapsregeringens berättelse 2010
Kontaktperson: Förvaltningschefssekreterare Monica Lindqvist, tel. +358 (0)18 25 171
 
16.08.2013  Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2012 Kansli - Landskapsregeringens berättelse 2012
Kontaktperson: Kanslihandläggare Monica Lindqvist, tel. +358 (0)18 25 171
 
26.08.2003  Kansli - Landskapsstyrelsens berättelse 2002 Kansli - Landskapsstyrelsens berättelse 2002
Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi 2002.
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson, tel. + 358 (0)18 25172
Beställ
01.02.2005  Kansli - Landskapsstyrelsens berättelse 2003 Kansli - Landskapsstyrelsens berättelse 2003
Landskapsstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2003
Kontaktperson: Förvaltningsinspektör Veronica Johansson, tel. +358 (0)18 25172
 
27.09.2011  Kansli - LRs arbete i NMR 220911 Kansli - LRs arbete i NMR 220911
Nordiska ministerrådet, strategi
Kontaktperson: Informatsionssekreterare Gunnar Westerholm, tel. +358 (0)18 25383
 
16.03.2010  Kansli - Märkesåret_1809.pdf Kansli - Märkesåret_1809.pdf
Märkesåret 1809 Åländska aktiviteter under 2008-2009 med anledning av märkesåret 1809
Kontaktperson: Informationssekreterare Gunnar Westerholm, tel. +358 (0)18 25383
 
29.05.2008  Kansli - Pressoversikt april Kansli - Pressoversikt april
 
11.11.2004  Kansli - Rapport om det svenska språkets ställning på Åland Kansli - Rapport om det svenska språkets ställning på Åland
Rapport efter intervjuundersöknong om det svenska språkets ställning på Åland
Kontaktperson: Kanslichef Elisabeth Nauclér, tel. +358 (0)18 25171
 
07.04.2014  Kansli - Slutrapport från parlamentariska kommittén för fortsatt arbete med ett nytt självstyrelsesystem Kansli - Slutrapport från parlamentariska kommittén för fortsatt arbete med ett nytt självstyrelsesystem
Åländsk utredningsserie 2013:2
Kontaktperson: Sören Silverström, tel. +358 (0)18 25 103
 
17.12.2003  Kansli - Telemedicin på Åland Kansli - Telemedicin på Åland
Utredning över förutsättningar för att använda telemedicin på Åland - en förstudie inom ramen för WheelIT-projektet
Kontaktperson: Pol.mag. Sten Eriksson, tel. + 358 (0)18 25182
 
22.08.2014  Kansli – Landskapsregeringens berättelse 2013 Kansli – Landskapsregeringens berättelse 2013
Kontaktperson: Kanslihandläggare Monica Lindqvist tel. +358 (0)18 25 171
 
15.03.2006  Källskär - Principer för vistelse på Källskär Källskär - Principer för vistelse på Källskär
Principer för vistelse på Källskär
Kontaktperson: Dennis Mattsson, Kansliavdelningen, tel. +358 (0)18 25185
Beställ
04.07.2012  Landskapsregeringens berättelse 2011 Landskapsregeringens berättelse 2011
Kontaktperson: Kanslihandläggare Monica Lindqvist, tel. 0358 (0)18 25 171
 
14.09.2005  Nordiskt samarbete - Nordiska ministerrådet Samarbetsministrarna Nordiskt samarbete - Nordiska ministerrådet Samarbetsministrarna
Godkänt referat från möte den 21 augusti 2005 i Narsaq, Grönland
Kontaktperson: Kanslichef Elisabeth Nauclér, tel. 25000
 
21.10.2008  TJUT rapport Ulla Johansson TJUT rapport Ulla Johansson
Kontaktperson: Personalenheten
 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord