Kontaktpersoner

Alexandra Favorin

Jurist (måndagar-onsdagar, erkännanden och behörighetsfrågor)
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25233

Anders Sundblom

Bro- och hamningenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån)
 1. +358 18 25145

Andreas Nyberg

Inspektör för bostads-, plan- och byggfrågor
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25197

Andreas Toivonen

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 529 5058

Andreas Wiklund

Överinspektör
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25245

Anette Skogberg

Registeransvarig
Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån
 1. +358 18 25513

Anna Ritamäki-Sjöstrand

Extra lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25467

Anna-Lena Sjöberg

EU-sakkunnig
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25103

Anna-Maria Tamminen

Fiskmästare
Näringsavdelningen, Ålands fiskodling
 1. +358 18 45340

Annelie Karlberg

Budget- och finansieringshandläggare
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25218

Annette Loumann

Handläggare
Näringsavdelningen, Avbytarenheten
 1. +358 18 25273

Annette Rumander

Projektledare "Vägledning på Åland"
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25244

Annica Dahlbjörk

Pedagog, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25422

Annika Dahlblom

Museichef, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25418
 2. +358 400 745068

Annika Hollsten

Växtskyddsinspektör
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25293

Ansti Dahlén

Ekonomisamordnare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25411

Bengt Eklund

Vägunderhållsarbetare, Kumlinge
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295075

Bengt Michelsson

Avdelningschef
Social- och miljöavdelningen
 1. +358 18 25260

Benita Lindström

Städare
 1. +358 18 25430

Benny Holmström

Fiskmästare
Näringsavdelningen, Ålands fiskodling
 1. +358 18 45340

Björn Ekblom

Vägingenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån)
 1. +358 18 25151

Björn Higson

Tf. fastighetsingenjör
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25707

Björn Humell

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295036

Bo Blomqvist

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295044

Bo Karlsson

Logistiker
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån)
 1. +358 18 25148

Bodil Karlsson

Finanscontroller
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25220

Bodil Regårdh

Överinspektör
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25545
 2. +358 457 3444270

Brändö vägstation

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 56146

Camilla Gunell

Vicelantråd
Regeringen
 1. +358 18 25373
 2. +358 40 8270718

Camilla Hägglund

Jurist
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25575

Carola Boman

Planerare
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25709

Carola Eklund

IKT-utvecklare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25541

Casper Wrede

Valadministratör
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 457 3425043

Catarina Dahlblom

Projektassistent
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25157

Catharina Henriksson

Handläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. + 358 18 25290

Catharina Smiderstedt

Trafiksäkerhetskonsulent
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån)
 1. +358 18 25255
 2. +358 457 5295005

Cecilia Magnusson

Avdelningsjurist
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25231

Cecilia Åsgård

Handläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25277

Charlotte Andreasson

Vik. Antikvarie, byggnadsvård
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25727

Charlotte Mäkelä

Byråsekreterare - Miljö
Social- och miljöavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25451

Christel Lindholm

Koordinator
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25329

Christina Lundén

Trafikberedare
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25131

Conny Nyholm

Finanschef
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25210

Dan Backman

Näringslivsutvecklare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25292

Dan E Eriksson

Förvaltnings- och utvecklingschef
Regeringskansliet
 1. +358 18 25170

Dan Jansén

Byggmästare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295080

Dan-Mikael Skarén

Vägunderhållsarbetare, Föglö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295072

Dennis Mattsson

Biträdande ingenjör
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25706

Diana Lönngren

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25252

Elin Nylund

Kanslihandläggare
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25173

Elisabeth Rosenlöf

Projektingenjör
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25705

Elisabeth Storfors

Byråchef
Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån
 1. +358 18 25236
 2. +358 40 7071863

Enheten för rättsliga och internationella frågor

Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor

Erik Friman

Arkivbiträde
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån

Erik Lindholm

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295054

Erik Sundblom

Registerhanterare
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25312

Evelina Lindahl

Museipedagog, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. + 358 18 25424

Finansavdelningen

Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25211

Fredrik Rönnlund

Socialinspektör
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Frågor gällande fakturor från Ålands landskapsregering

Finansavdelningen, Redovisningsbyrån

Frågor gällande fakturor till Ålands landskapsregering

Finansavdelningen, Redovisningsbyrån

Föglö vägstation

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 50200

Geografisk information

Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25000

Gilla Karlsson

Enhetschef
Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 18 25610

Godby vägstation

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 41115

Graham Robins

Intendent, Ålands kulturhistoriska museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25441

Gun Mattsson

Projektadministratör
Finansavdelningen, Redovisningsbyrån
 1. +358 18 25221

Gunilla Lindqvist

Socialinspektör
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Gunnar Westerholm

Kontorschef/informatör
Regeringskansliet, Sverigekontoret
 1. +358 18 25383

Göran Grannas

Skogsbruksplanerare
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25327

Göran Jansson

Planerare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25318

Hanna Dahlén

Avtalssekreterare
Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån
 1. +358 18 25485

Hanna Kondelin

Vikarierande naturvårdsintendent
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25453

Hanna Sommarström

Biträdande ingenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån)
 1. +358 18 25144

Hans Selander

Vik. lagberedningschef
Lagberedningen
 1. +358 18 25259

Heidi Berthén

Konstintendent, Ålands konstmuseum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25439

Helena Blomqvist

Byråchef
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25460

Henrik Bertell

Arbetsledare, naturvården
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25711

Henrik Juslin

Inspektör för el och energi
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25196

Henrik Pettersson

Skogsbruksingenjör
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25325
 2. +358 40 7051653

Henrik Strömberg

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295024

Håkan Holmberg

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295033

Ian Bergström

Projektchef
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån)
 1. +358 18 25183

Ida Ericson

Webmaster
Regeringskansliet, Utvecklingsenheten
 1. +358 18 25557

Ingela Lönngren

Arkivbiträde
 1. +358 18 25339

Ivar Gullström

Biträdande ingenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån)
 1. +358 18 25160

Jan Andersson

Antikvarie, skogsbruksärende
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25443

Jan Manselin

Biträdande ingenjör
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25704

Jan Tuominen

Enhetschef
Regeringskansliet, Serviceenheten
 1. +358 18 25204

Jan-Ole Lönnblad

Kulturchef
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25232

Janina Reitz

Upphandlingsjurist
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25208

Jenni Lucenius

Antikvarie, Ålands museum Arkeologiska samlingar, databaser och arkiv
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25440

Jenny Eklund-Melander

Byråchef
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25285

Joachim Lundberg

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295030

Joel Karlsson

Teknisk inspektör
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån)
 1. +358 18 25134

Johan Budd

Fondansvarig
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25522

Johan Lindfors

Maskinist
Näringsavdelningen, Ålands fiskodling
 1. +358 18 45340

Johan Nylund

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295041

Johan Sandén

Projektledare
Regeringskansliet, Utvecklingsenheten
 1. +358 18 25200

Johan Söderström

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295055

Johanna Fogelström

Integrationssamordnare och språkrådets sekreterare
Regeringskansliet, Jämställdhetsenheten
 1. +358 18 25556

Johanna Kollin

Vik. GIS-ingenjör
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25139

Johnny Lindström

Elinspektör
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25188

Jonas Karlsson

T.f. Överantikvarie, kulturmiljö och byggnadsarv
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25729

Julia Ahlqvist

Informatör/receptionist, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25431

Julia Lindholm

Specialrådgivare i Bryssel
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +32 228 78459
 2. +32 476 943529

Julia Westerberg

Oljeskyddskoordinator
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån)
 1. +358 18 25191

Jörgen Carlsson

Upphandlare
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25201

Jörgen Nordlund

Vägunderhållsarbetare, Brändö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295079

Kaj Ekebom

Enhetschef
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 25166
 2. +358 400 529429

Kaj Lindeman

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295037

Kaj Ådjers

Fiskeribiolog
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25297

Karin Mansén

Byråsekreterare
 1. +358 18 25344

Karolina Gottberg

Samhällsplanerare
Regeringskansliet, Utvecklingsenheten
 1. +358 18 25247

Katarina Bergman

Bitr. pensionshandläggare
Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån
 1. +358 18 25480

Katarina Lindqvist

Byråsekreterare
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25321

Katrin Sjögren

Lantråd
Regeringen
 1. +358 18 25370
 2. +358 457 5295100

Kenneth Gustavsson

Antikvarie, Ålands museum Forskningssamordning och historisk arkeologi
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25438

Kenneth Johansson

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295032

Kenneth Åkergård

Finansieringshandläggare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25281
 2. +358 457 5301016

Kent Schåman

Vägunderhållsarbetare/lagbas
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 0457 5275076

Kira Gustafsson

Avdelningssekreterare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25235

Kitty Strandvik

Antikvarie, Ålands museum Materiella kulturarvet
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25449

Kumlinge vägstation

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 55401

Lars Karlsson

Autonomilagsutvecklare
Lagberedningen
 1. +358 18 25250

Leif Franzell

Finansieringshandläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25276

Leif Holländer

Utredare
Regeringskansliet, Utvecklingsenheten
 1. +358 18 25558

Leif Hägglund

Projektingenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån)
 1. +358 18 25142

Leif Nordin

Vägunderhållsarbetare/timmerman
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 529 5029

Leila Lindström

Programansvarig
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25287

Lena Brenner

Landsbygdsutvecklare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 329670
 2. +358 457 5267305

Lena von Knorring

Kontorschef
Regeringskansliet, Ålandskontoret i Helsingfors
 1. +358 50 4637915

Lennart Nord

Byråchef
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån)
 1. +358 18 25163

Lilli Paaso

Byråchef/avdelningsjurist
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25140

Linda Fellman

Lagerförman
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 25168

Linda Hannus

Bokare
Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 18 25604

Linnéa Johansson

Avdelningschef
Näringsavdelningen
 1. +358 18 25270

Lotta Wickström

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25256

Löneenheten

Löneenheten har telefontid måndag-fredag kl. 9-12
Finansavdelningen, Löneenheten
 1. +358 18 25000

Magnus Eriksson

Teknisk inspektör
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån)
 1. +358 18 25155

Maija Häggblom

Naturvårdsintendent
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25458

Maj-Len Österlund

Byråchef
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Marcus Lindholm

Antikvarie, maritim arkeologi
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25435
 2. +358 40 8454800

Margareta Husell

Utställningsassistent, Ålands kulturhistoriska museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25419

Margita Mattsson

Ledande lönebokförare
Finansavdelningen, Löneenheten
 1. +358 18 25227

Marie-Louise Holmberg

Byråsekreterare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25274

Marika Lindström

Bitr. trafikberedare
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25154

Marika Mårtensson

Byråsekreterare - Socialvård / Hälso- och sjukvård
Social- och miljöavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Marina Sundström

Ministersekreterare
Regeringskansliet
 1. +358 18 25371

Marine Holm-Johansson

Lagberedare/autonomilagsutvecklare
Lagberedningen
 1. +358 18 25465

Marita Karlsson

Överantikvarie, arkeologi och kulturmiljö
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25417

Martha Hannus

Socialinspektör
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Mathias Lundqvist

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25253

Matias Sommarström

ESF-handläggare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25209

Mats Karlsson

Projektledare GIS
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25343

Mats Perämaa

Minister
Regeringen
 1. +358 18 25374
 2. +358 40 0721168

Mats-Johan Flinck

Skogsbruksingenjör
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25503

Mervi Appel

Verksamhetsledare, Eckerö Post och tullhus
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 40 1799715

Mia Westman

Vikarierande miljöingenjör
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25454

Michael Johansson

Elektriker
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 457 5295063

Michaela Slotte

Chefsjurist och Europarättschef
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25193

Micke Larsson

Projektledare, utvecklings- och hållbarhetsstrateg
Regeringskansliet, Utvecklingsenheten
 1. +358 457 3447331

Mika Nordberg

Minister
Regeringen
 1. +358 18 25376
 2. +358 40 0661151

Mikael Sandvik

Landskapsforstmästare
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25320

Mikael Wennström

Vattenbiolog
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25455

Mikko Helminen

Enhetschef, enheten för kulturarvsförvaltning
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25448

Mohammad Jaber Alipour

Veterinär
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Mona Kårebring-Olsson

Miljöingenjör
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25457

Mona Wennerström

Museivärd, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25426

Monica Andersson

Museivärd, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25426

Monica Clemes

Pensionshandläggare
Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån
 1. +358 18 25482

Monica Lindqvist

Kanslihandläggare
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25171

Möckelö vägstation

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 25169

Niclas Karlsson

Tillfällig EU-beredare
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25104

Niklas Karlman

Biträdande avdelningschef
Infrastrukturavdelningen
 1. +358 18 25132
 2. +358 40 5231592

Nina Fellman

Minister
Regeringen
 1. +358 18 25379
 2. +358 40 8360220

Olle Ekström

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25314

Olli-Pekka Lehtonen

Landskapsläkare
Social- och miljöavdelningen, Hälso- och sjukvårdsbyrån
 1. +358 18 25263

Ove Englund

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295039

Pamela Baarman

EU-sakkunnig
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25186

Patrik Lönngren

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25466

Paulina Laba

Städare
 1. +358 18 432120

Pensionsservice

Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån

Per-Erik G. Cederkvist

Upphandlare
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån)
 1. +358 18 25159
 2. +358 40 6895788

Personalenheten

Regeringskansliet, Personalenheten
 1. +358 18 25000 (växel)

Peter Danielsson

Verkmästare
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 25167
 2. +358 457 3134330

Peter Karlsson

Ekonomiassistent
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25726

Peter Velander

Lagerbiträde
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 25393
 2. +358 400 164898

Pia Grüssner

Byråsekreterare
Lagberedningen
 1. +358 18 25251

Pia Hollsten-Friman

T.f. personalchef
Regeringskansliet, Personalenheten
 1. +358 18 25192

Pia Schauman-Hansén

Projektledare
Finansavdelningen, Redovisningsbyrån
 1. +358 18 25307

Pia-Maria Norrmén

Vik. Utställningsassistent, Ålands konstmuseum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. + 358 18 25416

Rainer Juslin

Avdelningschef
Utbildnings- och kulturavdelningen
 1. +358 18 25230

Ralf Sandberg

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295078

Ralf Stolt

Finansieringshandläggare
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25272

Ramona Lindblom

Ledande bokare
Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 18 25603

Ray Holmlund

Skogsförvaltare
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25710

Reception

Självstyrelsegården - Reception och växel
Regeringskansliet, Serviceenheten
 1. +358 18 25000

Redovisningsbyrån

Finansavdelningen, Redovisningsbyrån
 1. +358 18 25212

Registratorskontoret

Registratur
Regeringskansliet, Serviceenheten
 1. +358 18 25000

Rickard Hollén

Vägunderhållsarbetare/timmerman
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295034

Robert Karlsson

Vägmästare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 25152

Robert Lindblom

Budgetplanerare
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25213

Robert Mansén

Verksamhetschef
Näringsavdelningen, Ålands teknologi- och energicentrum
 1. +358 18 25585

Robin Juslin

Jaktförvaltare
Näringsavdelningen, Enheten för jakt- och viltvårdsfrågor
 1. +358 18 25313

Roger Danielsson

Arkivbiträde
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25444

Roger Gustavsson

Jakthandläggare
Näringsavdelningen, Enheten för jakt- och viltvårdsfrågor
 1. +358 18 25328

Ronny Lundström

Förvaltningsansvarig - IT
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25224

Roy Jansson

Vägunderhållsarbetare, Föglö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295065

Runa Tufvesson

Biträdande finanschef
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25306

Salome Saar

Vikarierande jurist - Socialvård / Hälso- och sjukvård
Social- och miljöavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Sam Karlsson

Drifttekniker, Ålands gymnasium
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 457 5483608

Sara Alopaeus

Handläggare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25282

Sebastian Snällström

Drifttekniker
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25715

Silvana Fagerholm-Sjöblom

Verksamhetsledare, Kastelholms slott, Jan-Karlsgården, Fängelsemuseet Vita Björn, Bomarsundsmuseet, Ålands skolmuseum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25730

Simskäla linfärja

Linfärja i driftsentreprenad
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 47520
 2. +358 457 3798869

Siv Eliasson-Myllykoski

Handläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25294

Siv Tennström

Programhandläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25299

Siw Ekblom

Avdelningssekreterare
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25271

Sofia Cederberg

TV-avgiftsadministratör
Finansavdelningen, Redovisningsbyrån
 1. +358 18 25141

Sophie Mecklin

Jurist
Regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor
 1. +358 18 25172

Staffan Beijar

Antikvarie, Ålands museum Immateriella kulturarvet
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25414

Stefan Josefsson

Arbetsledare, Möckelö vägstation
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295048

Stefan Lindqvist

Fiskevårdsinspektör
Näringsavdelningen, Ålands fiskodling
 1. +358 18 25288
 2. +358 18 45340

Stefan Rumander

VD
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 457 5536641

Sten Schauman

Upphandlare
Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån)
 1. +358 18 25156
 2. +358 40 1719980

Stig-Göran Nyman

Fiskmästare
Näringsavdelningen, Ålands fiskodling
 1. +358 18 45340

Sue Holmström

Lantbruksinspektör
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25289

Susan Hannusas

Konservator, Ålands museum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25437

Susanna Mattsson

Redovisningschef
Finansavdelningen, Redovisningsbyrån
 1. +358 18 25212

Susanne Procopé Ilmonen

Konstintendent - Ålands konstmuseum
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25415

Susanne Strand

Byråchef
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25278

Susanne Vävare

Vattenbiolog
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån
 1. +358 18 25456

Synnöve Jordas

Socialinspektör
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Sölve Högman

Byråchef
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25275

Sören Husell

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295038

Sören Silverström

Lagberedare
Lagberedningen
 1. +358 18 25246

Tage Andersson

Drifttekniker, Ribacka
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25708

Taneli Ala-Rakkola

Projektchef
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån)
 1. +358 18 25147
 2. +358 457 3500504

Theresia Sjöberg

Avdelningssekreterare/budgetberedare
Finansavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25211

Thomas Idman

Ledande vägmästare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 18 25153

Thomas Karlsson

Elektriker
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 457 5295062

Thomas Svahnström

Handläggare
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån
 1. +358 18 25295

Tiina Robertsson

Avtalschef
Finansavdelningen, Avtals- och pensionsbyrån
 1. +358 18 25505

Tim Schröder

Vik. Överantikvarie, arkeologi
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 457 345 0303

Tom Karlsson

Fiskerikonsulent
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25286

Tomas Fellman

ESF-ansvarig
Näringsavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25238

Tomi Sundqvist

Vik. bokare
Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 18 25602

Tommy Aspbäck

Skogsbruksplanerare
Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån
 1. +358 18 25326

Tommy Öström

Arbetsledare, Brändö
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295077

Tony Asumaa

Minister
Regeringen
 1. +358 18 25375
 2. +358 40 5183214

Tony Sjöberg

Avdelningscontroller
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån)
 1. +358 18 25137

Ulf Asplund

Administrationsansvarig
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25702

Ulf Lindvik

Utredare
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
 1. +358 18 25279

Ulf Lustig

Projekteringsingenjör
Infrastrukturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25133
 2. +358 40 7048374

Ulla Johansson

Ekonomiassistent
Landskapets fastighetsverk
 1. +358 18 25701

Ulla Rindler-Wrede

Socialinspektör
Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån
 1. +358 18 25000 (växeln)

Ulla-Liisa Latvala

Hälsovårdsinspektör
Social- och miljöavdelningen, Hälso- och sjukvårdsbyrån
 1. +358 18 25265

Victor Wester

Vägunderhållsarbetare
Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 457 5295059

Vivan Nikula

Avdelningschef, chef för jämställdhetsfrågor
Regeringskansliet
 1. +358 18 25194

Viveca Hellman

Byråsekreterare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25410

Viveka Löndahl

Byråchef och Landskapsantikvarie
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25420

Vägjouren

Infrastrukturavdelningen, Vägunderhållsenheten
 1. +358 40 5967625

Wille Valve

Minister
Regeringen
 1. +358 18 25372
 2. +358 40 5962929

Yvonne Törneroos

Kulturplanerare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån
 1. +358 18 25512

Yvonne Österlund

Avdelningschef
Infrastrukturavdelningen
 1. +358 18 25130

Åke Söderlund

Landskapsarkivarie
 1. +358 18 25340

Ålandstrafiken

Infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken
 1. +358 18 25600

Åsa Grönlund

Planerare
Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån
 1. +358 18 25229

Ängösund linfärja

Linfärja i driftsentreprenad
Infrastrukturavdelningen, Verkstads- och lagerenheten
 1. +358 18 35704
 2. +358 457 5295082
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 26.1.2016