Rederienheten

Rederienheten sköter driften av de färjor och båtar som drivs i Ålands landskapsregerings egen regi. Trafiken beställs av infrastrukturavdelningens trafikbyrå. Verksamheten har minskat gradvis då driften överförts från egen till privat regi. Rederienheten fungerar även som ägarrepresentant för de fartyg och båtar som Ålands landskapsregering äger, och sköter det tekniska underhållet av dessa.

Rederienheten sköter det tekniska underhållet av samtliga frigående färjor. 

​De linfärjelinjer som rederienheten driver i egen regi är:

  • Töftölinjen
  • Seglingelinjen
  • Björkölinjen
  • Embarsundslinjen

Dessutom tekniskt underhåll av Ängösundsfärjan och Simskälafärjan.

Ytterligare driver rederienheten trafikbåtarna Prackan och Skrakan.

Rederienheten sköter även tekniskt underhåll av skolfartyget Michael Sars.

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 11.7.2016