Utvecklings- och hållbarhetsenheten

Utvecklings- och hållbarhetsenheten handlägger ärenden som gäller jämställdhet och integration samt förvaltningsövergripande utvecklings- och hållbarhetsfrågor.

Publicerad 2.1.2018
Uppdaterad 4.1.2018