Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten arbetar med utvecklings- och utredningsprojekt som berör större delar av förvaltningen än bara en byrå eller avdelning. Förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson leder arbetet på enheten.

Utvecklingsenheten har resurser för:

  • Internt utredningsarbete, främst gemensamma utredningar och utredningar som de enskilda avdelningarna inte har resurser för.
  • Internt arbete och koordinering av interna resurser i samband med nyinvesteringar, utveckling och förvaltning av de digitala system som används i verksamheten.
  • Strategisk planering, ledning och koordinering av landskapets arbete för en hållbar utveckling.
Publicerad 12.5.2015
Uppdaterad 23.1.2017