Luftkvalitet

Lagstiftning om luftkvalitet

Åland har så kallad blankettlagstiftning gällande luftkvalitet. Detta betyder att vi har en landskapsförordning som stadgar att man följer vissa riksförfattningar om luftkvalitet.

Landskapsförordning (2001:38) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften.

Flera EU-förordningar och -direktiv behandlar luft på olika sätt.

Luftkvalitetsmätningar

2014 gjordes luftkvalitetsmätningar i Mariehamn. Rapporten där du kan läsa om resultaten finns som bilaga här intill.

Publicerad 24.2.2016
Uppdaterad 28.12.2016