Utprovning av nya redskap

Under år 2003 påbörjades försöksfiske med en ny typ av fälla eller ryssja av Benny Holmström i Tengsödavik i Saltvik. Fällan har utvecklats i Sverige i första hand för laxfiske. På Åland har fällan testas främst med tanke på sikfiske.
Fällan har två betydande fördelar, dels är den selektiv och dels skyddar den mot sälskador. Största nackdelen är investeringskostnaden.
 
Fällan är lätt att vittja och fisken hålls levande under tider då väderleken förhindrar tömning. I och med att fisken hålls levande i fiskhuset kan icke önskvärd fångst (fel art, fisk som inte uppfyller minsta mått) släppas levande tillbaka.
Erfarenheterna har varit positiva och ett nytt projekt inleddes 2009 med syftet att utveckla en ny typ av ryssja avsedd för abborrfiske.
 
I projektet ingår undervattensfilmning för att studera fiskens beteende vid ryssjan.

 
 
Här kan du se flera bilder på hur fällan fungerar och vittjas.