JAKT- OCH VILTVÅRD

Nyheter:
 
 
 
 
____________________________________
 

Landskapsregeringen fastslog den 24 mars riktlinjerna för skyddsjakt på storskarv för tiden 19.05.2014-31.01.2015. Skyddsjakten kan sökas här.

 
____________________________________

Landskapsregeringen fastslog den 24 mars riktlinjerna för skyddsjakt på gråsäl för tiden 15.04.2014-31.01.2015. Skyddsjakten kan sökas här.