JAKT- OCH VILTVÅRD

Nyheter:
 
 
 
 
____________________________________
 
Landskapsregeringen fastslog den 27 mars riktlinjerna för vårjakt på ejder för tiden 1.05.2014-20.05.2014. Vårjakten kan sökas här.
 
 
 
____________________________________

Landskapsregeringen fastslog den 24 mars riktlinjerna för skyddsjakt på gråsäl för tiden 15.04.2014-31.01.2015. Skyddsjakten kan sökas här.