RIKTLINJER

Landskapsregeringen fastställer riktlinjer för olika typer av ärenden för att närmare ange kriterier för ansökan och hantering av ärenden. I vanliga fall är riktlinjerna ett förtydligande av lagstiftning på området samt grundkriterier för stödansökningar.

 

Riktlinjer för: