Landskapets företagsstöd

Landskapsregeringen kan bevilja stöd till näringslivet utgående från befintlig lagstiftning, EU:s regelverk för statsstöd, landskapets årliga budget samt landskapsregeringen utfärdade principer, se bilagan Landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet.

Olika stödformer som administreras av allmänna byrån:

  • Investeringsstöd
  • Skärgårdsstöd
  • Stöd till detaljhandeln
  • Företagens internationalisering

Läs om olika former av stöd på webbplatsen stod.startaeget.ax. Observera att informationen där inte är uppdaterad enligt landskapsregeringens beslut 21.12.2017.

Publicerad 7.5.2015
Uppdaterad 4.1.2018