Lantbruk

Som lantbrukare har du möjlighet att få stöd från Ålands landskapsregering för investeringar i lantbruket och i livsmedelsförädling. Landskapsregeringen kan också bevilja arealstöd och stöd till dig som ska ta över ett livskraftigt lantbruk. Här hittar du information om Ålands landsbygdsprogram, olika stödmöjligheter samt om Leader som är en metod som används för att fördela en del av projektstöden.

Här kan du också läsa om avbytarstöd som är ett ekonomsikt stöd till husdjursgårdar för att underlätta den ekonomiska situationen när du behöver hjälp med djurskötseln vid t.ex. ledighet eller sjukskrivning.

Om du vill marknadsföra jordbruksprodukter som ekologiskt framställda måste du vara ansluten till ett kontrollsystem för ekologisk produktion. Här hittar du mer information om vad det innebär, samt om ÅKEJ som är Ålands kontrollregister för ekologiskt jordbruk.

Som foderföretagare måste du i regel vara registrerad hos Ålands landskapsregering, och om du planerar att tillverka eller marknadsföra ett gödselfabrikat måste du först göra en anmälan. Här kan du läsa mer om aktuella regler, och hur du registrerar eller anmäler din verksamhet.

Här hittar du också omfattande information om växthälsa, som t.ex. handelsnormer för frukt och grönsaker, regler för import, export och marknadsföring av växter, frukt och förpackningsmaterial av trä, växtsjukdomar och skadedjur, utsäde och växtskyddsmedel.

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 18.5.2015