Skogsdata

MinSkog.fi

Skogsbruksbyrån arbetar som bäst med att färdigställa digital skogsdata från de åländska skogarna så att de kan publiceras i Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi .

MinSkog.fi är en nättjänst där du som skogsägare loggar in med bankkoder eller mobilcertifikat för att se uppgifter om din skog. Det går inte att se uppgifter om andras skog och du väljer själv om du vill dela med dig av dina uppgifter till aktörer i tjänsten. MinSkog.fi är gratis för skogsägare (förutom de kostnader internetleverantör/telefonbolag uppbär för internetanslutning).

Skogsdatan innehåller uppgifter om trädbestånd, jordmån, naturobjekt, åtgärdsförslag och uppskattade inkomster och utgifter. Beståndsuppgifterna är insamlade med hjälp av laserskanning och provytemätningar i terrängen.

Tidsplanen är att datan ska publiceras till sommaren 2017. Före datan publicerats går det endast att se de fastigheter du äger, inte några uppgifter om skogen. Till en början kommer digital skogsdata över fasta Åland samt Föglö och Vårdö finnas tillgänglig i tjänsten.

Du kan läsa mera om MinSkog.fi på följande adress:

https://www.minskog.fi/

Före du loggar in  

Vänligen läs detta först.

Eftersom landskapet har egen skogslagstiftning och eget ärendehanteringssystem går det inte att göra avverkningsanmälningar eller ansöka om stöd i MinSkog.fi för de skogsinnehav som finns på Åland. Dessa ärenden hanteras av Ålands landskapsregering och du kan vända dig till din skogsvårdsinstruktör vid Ålands skogsvårdsförening för hjälp med handlingarna.

Skogsbruksplanering

Ålands skogsvårdsförening har i dag hand om skogsbruksplanering. Vänligen kontakta skogsvårdsföreningen om du är intresserad av en skogsbruksplan.

http://landsbygd.ax/skogsvardsforeningen

 

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 3.5.2017