Checklista

En offentlig upphandling är en process för alla inköp av varor, tjänster, byggentreprenader och koncessioner med offentliga medel. Det är av särskilt vikt att anskaffningar som betalas med offentliga medel har konkurrensutsatts och för att på bästa sätt främja konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen. Reglerna för offentlig upphandling grundar sig på EU direktiv och är i stort sett likadana i hela EU.

Att tänka på som leverantör:

  1. Läs igenom anbudsunderlaget noggrant för att kunna skicka in de frågor du har inom utsatt tid via e-post.
  2. Oftast finns möjlighet att fylla ut anbudsunderlaget direkt varför en rekommendation är att skriva ut och använda det som checklista för att minimera risken att missa obligatoriska svar.
  3. Vid lämnande av anbud var noggrann med att märka kuvertet enligt angivna föreskrifter i anbudsunderlaget.
  4. Viktigt att anbud lämnas i slutet kuvert i utsatt tid.
Publicerad 21.1.2016
Uppdaterad 21.1.2016