Nyheter

12.12.2017 - Nyhetsbrev från Bryssel december 2017
Som bilaga hittar du ett färskt nyhetsbrevet från landskapsregeringens EU-enhet i Bryssel. I denna upplaga av nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om utvecklingen av Brexit-förhandlingarna,...
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel december 2017 ›
12.12.2017 - Landsväg nr 40 avstängd mellan Bjärström och Emkarby 12-14.12.2017
På grund av trumarbete är landsväg nr 40 mellan Bjärström och Emkarby avstängd för all trafik från tisdag 12 december t.o.m. torsdag 14 december 2017. Under avstängningstiden leds trafiken via...
Läs mer om Landsväg nr 40 avstängd mellan Bjärström och Emkarby 12-14.12.2017 ›
8.12.2017 - Åland i fastländsk media under november 2017
Under november fick Åland synlighet i samtliga fastländska medier i sammanlagt 988 artiklar. I de digitala medierna förekom Åland i 578 artiklar och i de tryckta medierna i 410 artiklar. Sammanlagt...
Läs mer om Åland i fastländsk media under november 2017 ›
8.12.2017 - Elektriker
Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som elektriker vid Infrastrukturavdelningens verkstad och lager i Möckelö, Jomala kommun.
Läs mer om Elektriker ›
4.12.2017 - Stödutbetalningar
Vecka 46 betalades förskottet (85%) för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark och naturbeten med höga naturvärden ut. Förra veckan (...
Läs mer om Stödutbetalningar ›
4.12.2017 - Begränsad framkomlighet på landsväg nr 670 pga. arbeten med den nya Vårdöbron
Onsdagen den 6.12.2017 påbörjas byggnadsarbeten som kan orsaka köbildning och störningar i trafiken vid Vårdöbron på landsväg nr 670. Dessa arbeten beräknas pågå ca en vecka, men kan ta längre tid...
Läs mer om Begränsad framkomlighet på landsväg nr 670 pga. arbeten med den nya Vårdöbron ›
1.12.2017 - Ytterligare en ansökningsomgång att ansöka om likviditetslån inom lantbruket
Landskapsregeringen tog under hösten i bruk ett system för likviditetslån för lantbruksföretagare. Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare kan beviljas till sådana lantbruk som...
Läs mer om Ytterligare en ansökningsomgång att ansöka om likviditetslån inom lantbruket ›
1.12.2017 - Informationsblad för Kortruttsprojektet publiceras på Landskapsregeringens webbplats
För att allmänheten ska kunna följa arbetet med Kortruttsprojektet och ta del av vad som pågår i de olika delprojekten kommer informationsblad att publiceras och läggas ut på webbplatsen när ny...
Läs mer om Informationsblad för Kortruttsprojektet publiceras på Landskapsregeringens webbplats ›
1.12.2017 - Central Baltic-projektet Coast4us har godkänts
Landskapsregeringens miljöbyrå ingår som projektpartner i projektet Coast4us som har många partners runt Östersjön. Syftet med projektet är att i lokal samverkan genomföra en smart och långsiktigt...
Läs mer om Central Baltic-projektet Coast4us har godkänts ›
30.11.2017 - Nya beslut från Central Baltic-programmets styrkommitté – Åland med i flera stora projekt
Halvvägs i programperioden Central Baltic 2014-2020 är ett av EU:s 60 gränsöverskridande (”cross-border”) INTERREG program. Programmet finansierar samarbetsprojekt som bidrar till hållbar regional...
Läs mer om Nya beslut från Central Baltic-programmets styrkommitté – Åland med i flera stora projekt ›

Sidor