Nyheter

23.2.2018 - Trafikstörning på Hummelvik-Torsholmalinjen 5-16 mars 2018
Från måndagen den 5 mars till fredagen den 16 mars är kapaciteten begränsad på linjen Hummelvik-Torsholma. M/s Ejdern behöver dockas p.g.a. frätskador i svartvattentanken. Samtidigt ska m/s Viggen...
Läs mer om Trafikstörning på Hummelvik-Torsholmalinjen 5-16 mars 2018 ›
22.2.2018 - Myndighetschef vid Fordonsmyndigheten
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som myndighetschef vid Fordonsmyndigheten (tid. Motorfordonsbyrån, www.mfb.ax). Lagen om Fordonsmyndigheten träder i kraft 1 maj 2018, varvid...
Läs mer om Myndighetschef vid Fordonsmyndigheten ›
22.2.2018 - Chef för Ålands energimyndighet
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som chef vid Ålands energimyndighet med korrigerad behörighet. Tjänsten är 30% av fulltidstjänst. Ålands energimyndighet Enligt...
Läs mer om Chef för Ålands energimyndighet ›
20.2.2018 - Landskapsläkare vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som landskapsläkare vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå.
Läs mer om Landskapsläkare vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå ›
16.2.2018 - EU-specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Bryssel
Ålands landskapsregering lediganslår vikariatet som specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Bryssel för tiden 16.4 – 31.12.2018.
Läs mer om EU-specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Bryssel ›
15.2.2018 - Inbjudan till föreläsning angående publicering av ny el-standard SFS 6000
Ålands landskapsregering anordnar föreläsning angående publicering av ny el-standard: SFS 6000. Förändringarna i standarden, förändringar i den nya elsäkerhetslagen och statsrådets förordningar samt...
Läs mer om Inbjudan till föreläsning angående publicering av ny el-standard SFS 6000 ›
14.2.2018 - Nytt solstöd för företag
Landskapsregeringen har 13.2.2018 fattat beslut om nya stöd för miljövänliga installationer i byggnader. Dels har ett helt nytt stöd till företag för installation av solceller antagits och dels har...
Läs mer om Nytt solstöd för företag ›
13.2.2018 - Museiguide vid Ålands museum
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som museiguide vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum. Tjänsten är heltid enligt schemalagd veckoarbetstid, arbete...
Läs mer om Museiguide vid Ålands museum ›
13.2.2018 - Intendent vid Ålands museum
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som intendent vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum. Utbildnings- och kulturavdelningen och kulturbyrån Till...
Läs mer om Intendent vid Ålands museum ›
12.2.2018 - Personalchef
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som personalchef vid Ålands landskapsregering. Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av sex avdelningar och en lagberedning med...
Läs mer om Personalchef ›

Sidor