Begränsad framkomlighet på landsväg nr 1 vid Röjskärskurvan i Jomala kommun

På grund av schaktningsarbete för den nya gång- och cykelvägen längsmed landsväg nr 1, sträckan Möckelö-Kungsö, kommer framkomligheten att vara begränsad vid Röjskärskurvan cirka 4 veckor med början onsdagen den 13 september 2017.
Ett av körfälten kommer att vara avstängt och trafiken regleras med trafikljus. Trafikanterna ombeds iaktta försiktighet.

Tack för visad hänsyn!

Kontaktperson: Vägmästare Robert Karlsson, Infrastrukturavdelningen, telefon: +358 18  25152

Publicerad 8.9.2017
Uppdaterad 8.9.2017