Bilbesiktningstekniker tillfällig tjänst

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som bilbesiktningstekniker 100 % vid Motorfordonsbyrån för 4 månader från och med 1.6.2017 eller enligt överenskommelse.

Motorfordonsbyrån

Motorfordonsbyrån sköter registrering och besiktning av motorfordon i landskapet samt utför förarprov. Motorfordonsbyrån är delad i två sektioner; registersektionen och tekniska sektionen. Verksamheten, som är stationerad i Möckelö by, Jomala kommun, har 18 anställda och är självfinansierande.

 Arbetet som bilbesiktningstekniker

Till bilbesiktningsteknikerns arbetsuppgifter hör att handha besiktning av fordon och ärenden i anslutning till verksamheten. I arbetet ingår även att bistå andra myndigheter vid behov och kundtjänst med information och hjälp angående besiktningsärenden som kräver det samt hålla sig ajour med lagar, förordningar och andra direktiv som berör fordon, trafik och övrigt inom motorfordonsbyrån. Till arbetsuppgifterna hör även kundbetjäning i tekniska frågor, samt utföra övriga av förman anvisade arbetsuppgifter.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är avlagd högskoleexamen med lämplig inriktning samt erfarenhet från bilbranschen och innehav av körkort klass ABC. Äldre utbildningsnivåer som tekniker eller ingenjör från institutnivå tillsammans med lång relevant arbetserfarenhet kan ge dispens.

Lön

Lön i enlighet med löneklass A20 (f.n. 2 422,25 – 3 059,85 euro/mån inkl. allmänt tillägg).

Ansökan

Ansökningar ska vara landskapsregeringens registrator tillhanda senast den 5.5.2017 före kl. 16.15.

Ansökan med CV sänder du till

registrator@regeringen.ax

eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om jobbet som bilbesiktningstekniker

Läs om att arbeta på landskapsregeringen på vår webbplats

Närmare information om tjänsten lämnas av besiktningsman Tom Latvala telefon +358 18 525843 eller trafikinspektör Bengt Karlsson telefon +358 18 525844.

Publicerad 19.4.2017
Uppdaterad 19.4.2017