Bostadsstöden för bl.a. installation av solceller, hissar, ramper och renovering har uppdaterats

Landskapsregeringen har uppdaterat villkoren för bostadsstöden. Bl.a. följande ändringar har fastslagits:

  • Högre inkomstgränser för reparationsstöd och avlägsnande av sanitär olägenhet.
  • Stöd för installation av hiss i äldre våningsbostadshus ändras till ett direktbidrag på 30 %.
  • Nytt tillgänglighetsstöd  på 40 % för ramper, automatiska dörröppnare, räcken och liknande.

Det är fortsättningsvis möjligt att få stöd ifall du t.ex. installerar solceller på ditt egnahemshus eller byter styr- och reglerteknik till ett energieffektivare system i bostadsbolaget. Reparationsstöd finns för pensionärer så att det är möjligt att bo kvar i bostaden under en längre tid och stödet för att ta bort sanitär olägenhet kan gälla t.ex. förhöjda radonhalter.

Läs mer om bidrag och stöd på Ålands landskapsregerings webbplats

Publicerad 31.8.2017
Uppdaterad 31.8.2017