Elsäkerhetsmyndigheter informerar

Elsäkerhet och hissäkerhet

Elsäkerhetsmyndigheten utgörs i landskapet av Ålands landskapsregering.

Elsäkerhetsmyndigheter informerar

Elsäkerhetsverket i Sverige och Kemikalie- och säkerhetsverket i Finland (TUKES) informerar om produkter som konstaterats ha brister i konstruktionen och därför kan vara farliga. Förutom produktinformation informerar dessa elsäkerhetsmyndigheter om aktuella nyheter för både verksamhetsidkare och konsumenter.

Ålands landskapsregering konstaterar att informationen är intressant för åländska konsumenter och verksamhetsutövare samt att nämnda produkter kan finnas även i åländska hem.

Ålands landskapsregering har ingått avtal med Elsäkerhetsverket och TUKES att publicera dessa elsäkerhetsmyndigheters pressmeddelanden på svenska på landskapets hemsida www.regeringen.ax.

Ytterligare information:
Johnny Lindström, elinspektör
Telefon 018 25188
fornamn.efternamn@regeringen.ax

Publicerad 28.6.2017
Uppdaterad 14.11.2017