Examensprov för yrkesmässig trafik

Anordnas tillfälle att avlägga examensprov som krävs enligt artikel 8 förordning (EG) nr 1071/2009 samt 6b § landskapslag om yrkesmässig trafik.

Provtillfälle 30.11.2017 kl. 9-11 del 1 och kl. 12-14 del 2.

Anmälan senast 28.11.2017 kl. 16.00 till roy.sjoblom@regeringen.ax.

Vid examenstillfället ska man kunna identifiera sig. 

Publicerad 14.11.2017
Uppdaterad 17.11.2017