Nyheter

18.6.2018 - Öppettider sommaren 2018
25.6-10.8.2018 är receptionen och telefonväxeln öppen vardagar klockan 9.00-15.00.
Läs mer om Öppettider sommaren 2018 ›
17.7.2018 - Undantagsåtgärder på grund av torkan
Med anledning av den svåra torka som nu råder och påverkar det åländska lantbruket informerar jordbruksbyrån om vad som gäller med hänseende till de stödsystem och regelverk som landskapsregeringen...
Läs mer om Undantagsåtgärder på grund av torkan ›
10.7.2018 - Ålands hållbarhetsarbete väcker intresse internationellt
Åland är på rätt väg i sin strävan mot hållbarhet. Det visar den nyligen publicerade rapport om olika regionala myndigheters arbete med implementeringen av FN:s hållbarhetsmål, där Åland tas upp som...
Läs mer om Ålands hållbarhetsarbete väcker intresse internationellt ›
6.7.2018 - Specialsakkunnig vid utbildnings- och kulturavdelningens utbildningsbyrå
Ålands landskapsregering förlänger ansökningstiden för en ordinarie tjänst som specialsakkunnig i utbildning vid utbildnings- och kulturavdelningen, utbildningsbyrån. Utbildnings- och...
Läs mer om Specialsakkunnig vid utbildnings- och kulturavdelningens utbildningsbyrå ›
6.7.2018 - Nyhetsbrev nr 4 2018 från Bryssel
I årets fjärde nummer av nyhetsbrevet från Bryssel kan du bl.a. läsa om kommissionens övegripande förslag till budgetram för åren 2021-2027, Österrikes ordförandeskap i Europeiska unionens råd och...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 4 2018 från Bryssel ›
5.7.2018 - Seabased Measures - Exempel på havsbaserade åtgärder för Östersjön på Åland
Ester Miiros på Central Baltics Contact Point Åland har intervjuat Annica Brink, nyanställd projektledare för Seabased Measures – havsbaserade åtgärder vid Ålands landskapsregerings miljöbyrå. Annica...
Läs mer om Seabased Measures - Exempel på havsbaserade åtgärder för Östersjön på Åland ›
3.7.2018 - CLIC Innovation Oy och en grupp åländska aktörer har beslutat att tillsammans grunda ett samföretag för att förverkliga framtidens flexibla energisystem
Företaget kommer att fortsätta det samarbete som CLIC och Ålands landskapsregering inlett år 2015 för att på Åland skapa en hemmamarknadsreferens samt ett skyltfönster för det finska Clean Tech-...
Läs mer om CLIC Innovation Oy och en grupp åländska aktörer har beslutat att tillsammans grunda ett samföretag för att förverkliga framtidens flexibla energisystem ›
29.6.2018 - Ingen avreglering av taxitrafiken på Åland
I Finland har man beslutat att från 1.7.2018 avreglera taxitrafiken, vilket betyder att man i riket avstår kvoter, fastslagna taxor, jourskyldighet, krav på bilens egenskaper och taxiskyltning....
Läs mer om Ingen avreglering av taxitrafiken på Åland ›
29.6.2018 - Åland med i nordisk studie om ekosystemtjänster
Ålands landskapsregering har deltagit i en nordisk studie om ekosystemtjänster i kustzonen, ”Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems – an IPBES like assessment”. Lumparn...
Läs mer om Åland med i nordisk studie om ekosystemtjänster ›
27.6.2018 - Havets Hjältar - sommarslovsaktivitet för barn och unga
Havets Hjältar är ett sommarprojekt som har till syfte att engagera barn och unga i olika aktiviteter med tema Östersjön. Aktiviteter och evenemang drivs av högskolepraktikanten Emma Vävare, med...
Läs mer om Havets Hjältar - sommarslovsaktivitet för barn och unga ›

Sidor