Farleden under Vårdöbron stängs av

Karta med platsen för avstängningen markerad

Farleden under Vårdöbron i Vårdö och det omkringliggande vattenområdet stängs av för trafik från början av vecka 21 år 2017 fram till slutet av maj 2019 pga. brobyggnadsarbete.

Närmare information:
Projektchef Taneli Ala-Rakkola
Telefon +358 (0)18 25000
E-post taneli.ala-rakkola@regeringen.ax

Publicerad 18.5.2017
Uppdaterad 18.5.2017